iPon Cikkek

A Facebook-kísérlet, és ami mögötte van

Dátum | 2014. 07. 02.
Szerző | Jools
Csoport | EGYÉB

A Facebook hírfolyamával kapcsolatban minden minimálisan tájékozott felhasználó tudja, hogy az korántsem hű tükre a világnak, de még az adott online közösségnek sem, azt mindenesetre kevesen gondolnák, hogy az oldal kezelői tudatosan megváltoztatják a belépéskor megjelenő üzenetek, fotók és állapotjelentések egyvelegét, hogy ezáltal manipulálják az azt olvasók érzelmeit. Márpedig két és fél évvel ezelőtt pontosan ez történt. 2012 januárjában közel 700 ezer felhasználót „ejtettek át” egy nagyszabású kísérlet szervezői. Lényegileg annyit tettek, hogy a belépéskor látott hírfolyamból egyes esetekben a negatívnak ítélt, másoknál a pozitív tartalmú posztokat mellőzték, majd megfigyelték, hogy ennek nyomán a felhasználó milyen érzelmi töltetű üzeneteket posztol. A történtekre egy új tanulmány kapcsán derült fényt, amely a napokban jelent meg a Proceedings of the National Academy of Sciences oldalain. Nem ez az első olyan tudományos munka, amely egy közösségi oldal adatait használja az érzelmek járványszerű terjedésének tanulmányozására, abban viszont egyedi az új tanulmány, hogy ez volt az első olyan kísérlet, amelynek során nem egyszerűen megfigyelték a felhasználók viselkedését, hanem közvetlen módon manipulálták is azt. A kezdeti felhördülések ellenére a kísérlet csaknem bizonyosan teljesen legálisan zajlott (bár azért akadnak kétségek, de erről majd később), a közösségi oldal szabályzatában ugyanis benne van, hogy a felhasználók által közölt adatok adatelemzési, tesztelési és kutatási célokra használhatók, természetesen bizonyos keretek közt, és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Az már más kérdés, hogy mennyire tekinthető etikusnak egy ilyen kísérlet.
A cég szóvivőjének nyilatkozata szerint a kutatás egyetlen hétig tartott, és az összegyűjtött adatok nem hozhatók kapcsolatban egyetlen résztvevő személyével sem. Érdekesnek tekinthető ugyanakkor a nyilatkozat azon része, miszerint a hasonló kutatások célja „a szolgáltatások fejlesztése és annak biztosítása, hogy Facebookon megjelenő tartalmak minél inkább relevánsak és érdeklődést keltőek legyenek.” Ennek érdekében fontos megérteni, hogyan reagálnak az emberek a különböző típusú tartalmakra, folytatja a szóvivő. Adam D. I. Kramer, a tanulmány egyik szerzője és a Facebook alkalmazottja vasárnap a közösségi oldalon közölte véleményét. Szerinte a kísérlet ténylegesen olyannyira kis hatással volt az emberekre, hogy azt statisztikailag is alig lehetett kimutatni. „Magam is részt vettem a kísérlet megtervezésében és egy dolgot biztosan állíthatok: senkit sem állt szándékunkban megbántani. […] Így utólag azonban úgy látom, hogy a kutatás tudományos eredményei miatt nem biztos, hogy érdemes volt a közösség felzaklatását kockáztatni” – írja a kutató, aki azt is hozzátette, hogy 2012 óta rengeteget változott a cégen belül a hasonló kutatásokhoz való hozzáállás. Ami magukat az eredményeket illeti, a szakértők úgy találták, hogy a hírfolyam manipulálásával lehetséges befolyásolni, hogy egy-egy felhasználó milyen posztokat tesz közzé az oldalon. A negatív hangulatú hírfolyamok negatív üzeneteket szülnek, a pozitívak pedig pozitív posztokat eredményeznek. A piszochológiával foglalkozók előtt nem ismeretlen az a tény, hogy az érzelmek „ragadósak”, azt azonban eddig kevesen vizsgálták, hogyan működik mindez online környezetben. Mint kiderült, az érzelmek járványszerű terjedéséhez nincs szükség közvetlen érintkezésre, de még tényleges interakciókra sem, hiszen az érintett felhasználók mindössze mások posztjait olvasgatták, vagyis nem volt szó kölcsönös kommunikációról.
Az eredmények egyik érdekessége, hogy a hírfolyam manipulálása a valóságban rendkívül apró hatást váltott ki a felhasználókból, konkrétan mindössze a megnyilvánulások egytized százalékát sikerült kimutathatóan befolyásolni. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a hatás elhanyagolható lenne, hiszen ahogy a szerzők maguk is megjegyzik, egy ilyen méretű közösségi háló esetében kevesek befolyásolása is jelentős következményekkel járhat. Ha a 2013 eleji használati adatokat nézzük, az egytized százalékos arány napi több százezer érzelmi manipuláció ereményezte posztot jelent. A másik érdekes felfedezés, hogy a hírfolyamok érzelemmentesebbé tétele, vagyis a pozitív vagy a negatív posztok megjelenítésének teljes hanyagolása a felhasználók inaktivitását váltotta ki, vagyis ezek az alanyok a kísérlet ideje alatt a megszokottnál sokkal kevesebbet írtak a közösségi oldalra. John Grohol, a Psych Central nevű pszichológiai oldal alapítója szerint a kísérlet legnagyobb problémája az volt, hogy nem a megfelelő eszközöket használták a kutatók. A konkrét posztok elemzését ugyanis egy szoftver végezte, amely az azokban megjelenő specifikus szavak alapján osztályozta a megnyilvánulásokat pozitívként vagy negatívként. Grohol szerint az említett program nagyobb szövegtestek, regények és esszék analizálására kiválóan alkalmas ugyan, a közösségi oldalak egészen más jellegű, rövid, az élőbeszédhez erősen közelítő megnyilvánulásainak elemzésére azonban nem igazán jó.
Egy konkrét példán bemutatva a problémát arról van szó, hogy az olyan megnyivánulásokat, mint „nem vagyok boldog”, „nincs túl jó napom”, egy emberi bíráló egyértelműen negatívnak tekintené, összesen két pontot adva rájuk negatív, és nullát a pozitív skálán. A kutatók által használt szoftver viszont a konkrét szóelőfordulások alapján két pontot adna rájuk a pozitív skálán, a boldog és a jó szavak használata miatt, és kettőt a negatívon, a nem és a nincs használata miatt. Ez pedig jelentős eltéréseket eredményezhet az összesített eredményekben is. Hogy visszatérjünk az etikai kérdésekre, a kutatók állítólag előzetesen konzultáltak a kutatásban szintén részt vállaló Cornell Egyetem emberkísérletek engedélyezésével foglalkozó etikai bizottságával is, bár ahogy utólag kiderült, csak az adatok elemzésének módját vitatták meg, azok begyűjtésének metódusáról pedig nem esett szó, mondja Susan Fiske, a Princeton pszichológusa, a tanulmány egyik szakmai lektora. Fiske elmondása szerint maga is problematikusnak találta a kísérlet bizonyos elemeit, így rákérdezett a szerzőknél, hogy volt-e etikai bizottsági engedélyük a projektre. A kutatók elmondák, hogy az általuk megkeresett bizottság minden további nélkül rábólintott a kísérletre, mondván hogy a Facebook alapjáraton is folyamatosan manipulálja a felhasználókat hírfolyamuk tartalmának átrendezése révén. Fiske szerint, bár a kutatás a hatályos etikai szabályozásoknak megfelelően zajlott, sok szempontból megkérdőjelezhető. Hogy mit tartunk etikusnak, az mindig egy társadalmi konszenzus eredménye, örökérvényű válaszok tehát nem léteznek, tette hozzá a kutató. A kísérlet nyilvánosságra kerülését kísérő általános felháborodás pedig egyértelműen azt jelzi, hogy a társadalom jelentős része nem tartja elfogadhatónak a kísérlet lefolytatói által alkalmazott módszereket.
A kutatók persze erre azt válaszolhatják, hogy amikor a felhasználó regisztrált a közösségi oldalra, a használati feltételek elfogadásával beleegyezett, hogy hasonló projektek részese legyen. Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) meghatározása szerint azonban tájékozott beleegyezésről abban az esetben lehet beszélni, ha a pszichológiai kutatás résztvevőjét a számára érthető nyelvezetet használva világosítják fel a kísérletről, és minden megtörténik annak biztosítása érdekében, hogy az alany meg is értse a közölteket. A Facebook felhasználói szabályzata ehhez képest egy jogi szakkifejezésekkel bőségesen megtűzdelt, angol nyelven több mint 9000 szót számláló szöveg. Ráadásul az adatok kutatási célokra való felhasználására vonatkozó részeket csak 2012 májusában toldották bele a szabályzatba, tehát a kísérlet ideje alatt még nem volt benne. Pszichológiai kísérletek esetében persze gyakran megesik, hogy a kutatás tényleges célját (egyes esetekben annak tényét) nem lehet elárulni a résztvevőknek, mert az befolyással lenne az eredményekre. Az APA irányelvei szerint az ilyen kutatásoknál viszont az adatgyűjtés befejezését követően haladéktalanul tájékoztatni kell az alanyokat a kísérletről. Aki pedig utólagosan nem egyezik bele a részvételbe, annak adatait a továbbiakban nem lehet felhasználni.
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján ilyen tájékoztatásra sem a Facebookos kísérlet adagyűjtési szakasza után, sem később nem került sor. James Grimmelmann, a Marylandi Egyetem jogász professzora szerint ebben az esetben nem volt szó tájékozott beleegyezésről. A szakértő egynesen úgy fogalmazott, hogy a kísérlet lefolytatói még a közösségi oldal saját etikai irányelveit sem tartották be, pedig azok jóval többet megengednek a tudományos körökben elfogadottnál. Grimmelmann elmondása szerint amikor a Facebook befolyásolja a hírfolyam tartalmát, azt bizonyos keretek közt teszi. A reklámok például mindig tartalmaznak egy erre utaló címkét. A kísérlet lefolytatói viszont még ennek az egyszerű elvárásnak sem tudtak megfelelni, ráadásul a szabályokat egy meglehetősen taszító kutatási cél érdekében rúgták fel. Ki akarták próbálni, hogy képesek-e rossz érzéseket kelteni az emberekben azok tudta nélkül, és bizonyos szinten sikerrel jártak, mondja Gimmelmann. Hogy a Facebook ténylegesen milyen módon manipulálja a hírfolyam tartalmát, arról meglehetősen keveset tudni. Egy tavalyi nyilatkozat szerint bármely időpillanatban átlagosan 1500 posztból válogat a cég által fejlesztett komplex algoritmus, de hogy mi alapján dől el, hogy mely tartalmak kerülnek az élre, azt nem lehet tudni, bár az aktuális üzletpolitika bizonyosan komoly befolyással van ennek alakulására. Tavaly óta például lényegesen többet bukkannak fel különféle híroldalak poszjai. A tudatos felhasználók tehát nagyon is tisztában vannak azzal, hogy befolyásolni próbálják őket. Vannak azonban bizonyos határok, amelyek tiszteletben tartását joggal várhatjuk el, a 2012 januárjában lefolytatott kísérlet során pedig ezek közül nem egy megsértésre került. Arról nem is beszélve, hogy a projekt kapcsán tett megnyilatkozásokból egy dolog meglehetős bizonyossággal kiderül: az eredményekből gyakorlatilag kizárólagosan a közösségi oldal üzemeltetői profitálhatnak, hiszen újabb információkkal gazdagodtak azzal kapcsolatban, hogyan manipulálhatják még hatékonyabban a felhasználókat.
Új hozzászólás írásához előbb jelentkezz be!

Eddigi hozzászólások

28. mikej95
2014.07.02. 11:58
Demagógia továbbfejlesztve, abszolút tömegmanipuláció. Kissé emlékeztet a Kony kampányra(ami azután kezdődött, hogy Ugandában olajat találtak, aztán amikor elharapóztak a dolgok, benyögték, hogy csak kísérlet volt).

Még szerencse, hogy az ilyen pszichológiai kísérleteket nyugodtan lehet folytatni, mert fizikailag nincs különösebb akadálya, jogilag meg nehéz bármit is tenni ellenük(erősebb kutya b***ik és kész, főleg a drónok hazájában). Az eszközei meg szintén mókásak, gondolom nem véletlen, hogy a szubliminális üzenetek és hasonszőrű társaik hatásosságát nem cáfolták vagy bizonyították hivatalosan. Mert ami papíron nem létezik...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
27. beholdthel...
2014.07.02. 12:27
Én tulajdonképpen nem ellenzem. Az emberiség fejlődése a cél, és nem találok ebben a kísérletben semmi problémát. ha belegondolunk, csak a házszámodat, és az ujjlenyomatodat nem adod meg a Facebookon, minden más adatodat viszont igen.
Örülök, hogy például ezt a dolgot megtanulhattam az emberekről, mert legalább nem volt alaptalan a kijelentésem, mikor azzal jöttem fel: Ha a TV2-RTLK műsorában este 6-tól 9-ig üvöltöznek, akkor a néző is feszült lesz.
Remélem ezután is lesz még ehhez hasonló kísérlet, és hallunk is majd felőle.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
26. GennaroGat...
2014.07.02. 12:43
Nem kukacoskodásból, de helyesírás!

"senki sem állt szándékunkban megbántani." - senkit sem akartunk...

"Így utólag azonban úgy látom, hogy a kutatás tudományos eredményei miatt nem biztos érdemes volt a közösség felzaklatását kockáztatni” - nem biztos, hogy... (egy ", hogy" hiányzott)

szerk.:

"vagyis ezek aza alanyok a kísérlet ideje alatt" - ezek az alanyok...
"azt azonban eddig kevesen vizsgálték," - vizsgálták

"a kutatás az hatályos etikai szabályozásoknak" - a hatályos...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
25. lasagna
2014.07.02. 12:48
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
24. GennaroGat...
2014.07.02. 12:55
"nem tartja elfogadhatónak az kísérlet" - a kísérletet...

Bocsi, de szerintem nézd át mielőtt publikálod...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
23. noPublicFG
2014.07.02. 13:42
Micsoda összeesküvés-elméletek születhetnek ebből.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
22. Lightcomma...
2014.07.02. 14:39
He-he. A sok birka .
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
21. Lightcomma...
2014.07.02. 14:54
Egyébként ez nem azt mutatja hogy az emberek manupulálhatók, hanem hogy akik használják a közösségi karámokat azok manipulálhatók. Ez mondjuk nem nagy meglepetés, az emberek elsöprő többsége képtelen az önálló és független gondolkodásra. Ezért mondom hogy a demokrácia veszett ügy, ezért is tart itt az emberiség (gondoljunk csak a közép-afrikai helyzetre vagy hogy egy áruházi akciónál hogy összeverekszik a csürhe az utolsó termékekért). Nem tartom bűnnek manipulálni, maguktól ugyis üres lélektelen teremtmények ugyanúgy mint akik most "vizsgálták" a viselkedésük. Tipikusan ezekből élnek a szennylapok és szennycsatornák. Ez mindenhol így működik, és mindig így működött.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
20. dilofekete
2014.07.02. 22:27
Azok a lélektelen emberek, ha ismerik az emberi tulajdonságot, akkor miért unatkozhatnának mindvégig is? Ezen ismeretek bővítése már fejleszti a tudatuk és úgy már lehet őket manipulálni, mert a dns-ükből adódik, hogy miként reagálnak egy reakcióra, már ha bizonyított. Így az egyénnek nem szükséges ismerni akár az információ fogalmát sem és úgy manipulálhatnak...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
19. mikej95 Light...
2014.07.02. 23:22
Bárkit lehet így manipulálni, nem kell ehhez facebook. Pont ez az egész lényege.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
18. Kajafun
2014.07.03. 08:34
A tv is egy jó kis manipulátor cucc... Én kb. 10 éve nem nem nézek tv-t.
Különösen jót szoktam röhögni anyámékon, amikor a barátok közt
re azt mondják, hogy ez a valóság és nem csak ők mondják...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
17. Lightcomma...
2014.07.03. 09:23
Az higy bármely embert lehet így manipulálni, egyszerűen hülyeség. Semmi alapja sincs. Ha negatív vahy pozitív hozzászólások/reklámok jönnek; az nem jelenti hogy az én kijelentéseim bármiben is befolyásolná. A kettő külön dolog. Persze egyeseknél nem, de erre írtam már lejjebb.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
16. ZsubiPhoto
2014.07.03. 10:15
Nekem az a gondolatom, hogy ha nem kísérletnek nevezné a "média", hanem azt írnák, hogy a
"Facebook közzé tett egy 2012-ben végzett tanulmányt",
akkor teljesen más lenne a megítélése az egésznek.
Ez viszont tényleg egyfajta manipuláció - de nem a facebook részéről.
Nem?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
15. predike07 Kajaf...
2014.07.03. 10:24
Tudod mi a bosszantó??Kb 10 éve én se nézek tévét,de még mindig a leadott müsorok 60%-a ugynaaz mint 10 éve.Ugyanazokat filmeket ismétlik sorra az öszes csatornán.Kivéve Barátok közt meg ezek a baromságok éjel nappalos hülyeségek.
Mondjuk a fészről meg annyit,hogy amióta fenntvagyok nem posztoltam ki semmit szóval engem tuti nem manipuláltak.
A fészen megjelenő posztok közel 90% ne mfelel meg valóságnak,like hajhász semmire se való oldalak.
Például segény Sumi már vagy ötször meghalt a fészen,3 alkalommal már felébredt meg volt már a temetéséről is poszt.És ehez hasonló valóságtartalomal van tele a fész.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
14. cato190
2014.07.03. 11:14
Én nyertem!!! DD Én 16 éve nem nézek tévét!
Mégis tudok mindenről, amiről szükséges tudnom.

Életemben egy szar sorozatot sem néztem meg és nem is vagyok rá kíváncsi. Helyette általam hasznosabbnak ítélt dolgokkal foglalkozom.

Sajnálom, hogy a tömegek még mindig ráharapnak ezekre a dolgokra. Fészbúk, TVszenny, stb....

De bízom benne , hogy egyszer minden embernek megjön az esze még életében.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
13. Ronan cato1...
2014.07.03. 11:24
Én is fent vagyok egy Globális ismeretségi hálón de az sokkal jobb szerintem mint a fészbuk.

magyarvagyok.com
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
12. Zabalint
2014.07.03. 11:30
Én csak 9 éve nem nézek egyáltalán TV-t, előtte is alig néztem, mert akkoriban is a gép előtt kockultam, de mikor egyetemre mentem, akkor sem időm, sem igényem nem volt rá, utána meg már egyáltalán nem merült fel igényként.

Egyébként nem a TV butítja el az embereket, hanem a buta embereknek van igénye buta műsorokra. Azt nem értik meg sokan, hogy a lakosság 90%-a 150 éve még olvasni sem tudott, és nagyon szerény körülmények között élt, és ugyan az azóta eltelt idő alatt sok család tudott kulturális szempontból felemelkedni, a többség viszont nem, megtanult ugyan olvasni, de csak arra használja, hogy az egykori falusi pletykák helyett a celebekről szóló pletykát olvassa.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
11. retal79
2014.07.04. 10:34
Ha szomorú dolgokat hallassz/olvasol/látsz, szomorú leszel, ha jó híreket hallassz vidám leszel - öcsém, mekkora meglepetés...! Ehhez kísérlet/tanulmány kellett...? Amúgy gondolom ezeket a híreket át is lehet ugrani, nem kötelező elolvasni (nincs FB regem, szóval nem tudom)? Ez egyáltalán manipuláció? Ennyi erővel ha én pl. horrorfilmet nézek, akkor félelembe manipulálom magam, és ezért szégyeljem magam?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
10. ZsubiPhoto retal...
2014.07.04. 11:09
És akkor a felnőtt filmeket még nem is említetted!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
9. Resike Ronan
2014.07.04. 14:10
magyarvagyok PONT COM, ezen jót röhögtem.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
8. Szefmester retal...
2014.07.04. 18:58
Engem inkább az zavar ezzel a kísérlettel kapcsolatban, hogy mi alapján döntötte el a rendszer hogy mitől kímél meg minket?

Teszem azt meghalt valami ismerősöm váratlanul balesetben én meg boldog tudatlanságban hívom fel pár nappal később hogy jön e sörözni, mert a meló miatt pl nem volt időm a szociális kapcsolatokkal foglalkozni és a sörözésen pótoltam volna az infó kimaradást. De nem.. mert a fészbúk éppen meg akarta kímélni a lelkem, és ezzel megtörténhetővé válik az hogy a cimbim párjával úgy beszélhessek egy pillanatra mintha mi sem történt volna ezzel kissé kizökkentve az esetleges érzelmi stabilitásából.

Gratulálok, ez aztán egy etikus tett lett volt az fb-től.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
2014.07.04. 21:14
miert faj az neked ha van valami otlet h a maraknyi magyar kicsit osszelegyen fogva?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
6. maci
2014.07.05. 09:48
Nem azon röhögött, hanem azon hogy .com.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
5. dobko
2014.07.05. 10:39
A facebook az egyik legnagyobb butító site ami csak létezhet.
Maga az elgondolás jó lenne, csak a gyakorlatban nem teljesen úgy működik, ahogy az hasznos lenne.

Bár igazából úgy gondolom, hogy ha egy értelmes embert leültethetnek akármi elé, egy kis mérlegelés után rájön, ha csak szívatják.

Manipuláció meg mindig is volt és mindig is lesz, csak az eszközök változnak.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
4. dongo84
2014.07.05. 13:17
A mai világban kivétel nélkül mindenki manipulálva van. Az más kérdés, hogy vannak manipulációk amit az emberek önként és dalolva tálcáról fogyasztanak és vannak manipulációk amit a kormányok rendeletekkel kényszerítenek az emberekre, ezzel is egy csapásra megváltoztatva a közhangulatot.

A manipuláció felismerése, megtagadása nem jelent semmit, csupán egy józan pillanatot. De ettől még egyetlen vízcsepp nem fogja megváltoztatni a folyó sodrásirányát.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
3. gabesz7630
2014.07.08. 08:58
Ugy latom ez a nem nezek tv-t kezd divatta valni.
Az emberek nagy reszenel kb ugy nez ki mint:
"En nem nezem ezt a gyoziket de hat mit muvel abban a musorban."
Akkora Hari Janos nemelyikotok mint ide ulanbator.
En nezek tv-t es lehet is nezni tv-t, csak meg kell valogatni mit.
Family guy-t meg ismeretterjesztot (nem a discoverys reality moslekot)
Mostanban valahol mindig talalok egy jo kis Attenborough sorozatot vagy valami jo kis univerzumrol, fizikarol, egyebekrol, szolot (a horvat kiralyok pl kiraly sorozat).

A faszkonyvon viszont nem vagyok fent.

Kamugepek...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
2. pdx06
2014.07.08. 20:48
Nem sok értelme volt ennek a kísérletnek. Mindig olyan dolgokat akarnak bebizonyítani amit egy hülye is tud ha gondolkodik egy kicsit. Az viszont más tészta hogy az érintettek tudtak e róla hogy egy felmérés alanyai.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
1. StevyXIX cato1...
2014.07.09. 04:13
Pedig sok jó sorozat van, nem azokkal van a baj.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!