iPon Cikkek

A hamisító és Newton

Dátum | 2015. 01. 21.
Szerző | Freelancer
Csoport | EGYÉB

Newton Leibnizcel folytatott analízis-csörtéje közismert. Azt azonban jóval kevesebben tudják, hogy egy, a tudóst annál sokkal jobban kifárasztó párviadal is lezajlott, aminél a férfi ellenfele nem korának egyik nagy fizikusa vagy matematikusa, hanem egy takács rossz útra tért fia volt. William Chalonernek senki sem jósolt nagy jövőt. A makacs, dologkerülő fiúval tulajdon szülei is torkig voltak, és megunva a vele folytatott állandó harcot, egy szögkészítő mester mellé adták inasnak, abban bízva, hogy a monoton és kemény munka, valamint új gazdájának nevelő jellegű pofonjai majd úgy-ahogy embert faragnak gyermekükből. Tervük nem vált be, sőt, döntésük nagyban hozzájárult William későbbi siralmas végéhez. A mester műhelye ugyanis Birmingham városában volt, ami akkoriban roppant kétes hírnévnek örvendett az ott élő pénzhamisítók miatt. Az ifjabbik Chaloner eleinte lázadozott a sorsa ellen, ám ahogy apránként ráébredt, hova is csöppent, nem győzte áldani a szerencséjét. Idővel jó barátságba keveredett pár alvilági alakkal, akik, miután megbizonyosodtak róla, hogy nem jár el a szája, és akár még a hasznukra is lehet, ha beveszik a bandájukba, megtanítottak számára pár trükköt. A fiúról hamar kiderült, hogy amellett, hogy rendkívül ügyes kezei vannak, valóságos műszaki lángelme, tervezőzseni, és ha erőt vesz magán, képes úriember módjára viselkedni. Az erőszakos vidéki bugris egyszer és mindenkorra a múlté lett. Chaloner, akit életében először fűtött az ambíció tüze, idővel szűknek érezte tanoncévei színhelyét, és a fővárosba költözött, azzal a szent szándékkal, hogy becsületes életet fog élni. Az érvényben lévő rendelkezések értelmében azonban csak rosszul fizetett segédmunkákat kaphatott volna, amikhez nem fűlött a foga, így kénytelen volt ügyeskedésből fenntartani magát. Eleinte jövendőmondó csodadoktorként kereste a kenyerét, és csinos összeget szerzett azzal, hogy szexuális segédeszközöket adott el olyan nőknek, akiknek férjei elhanyagolták, vagy képtelenek voltak teljesíteni házastársi kötelezettségüket. Később új vizekre merészkedett, és „becsületes megtaláló” lett belőle. Ténykedésének mindössze egyetlen, aprócska szépséghibája akadt. Csak és kizárólag azokat az értéktárgyakat volt képes visszaszolgáltatni jogos tulajdonosaiknak, amiket előtte ő maga, vagy egy neki dolgozó tolvaj lopott el. Az eleganciájára kínosan ügyelő, fedőfoglalkozásként olcsó órákat készítő férfi frissen kirabolt házak szerencsétlenül járt lakóit kereste fel, és közölte velük, hogy kapcsolatai révén ha nem is mindent, de az értékesebb javaik egy részét feltétlenül vissza tudja nekik szerezni, szerényebb díjazásért cserébe. A károsultak majdnem mindig belementek az üzletbe, de végül túlságosan is feltűnő lett a ténykedése. A hatóságok felfigyeltek rá, de gyorsan, és jól forgó nyelvével ki tudott bújni a hurokból.
1694-ben vert réz negyedpennys érme.
Mivel képes volt bizalmat ébreszteni az emberekben, és a magasabb társadalmi osztályok képviselőivel épp olyan könnyen meg tudta találni a hangot, mint London söpredékének legkétesebb elemeivel, egy kisebb vagyont keresett az angol kormány provokátoraként. Célpontjai a felforgatónak tartott jakobiták voltak, akiket előbb fellelkesített, majd kompromittáló iratokat hagyott náluk, végül jelezte a mindvégig ugrásra kész őrségnek, hogy ideje lecsapniuk, mert már készen áll a csapda. Magától értetődik, hogy amikor a kezdeti sikerek után kiemelt bánásmódban lett része, és munkaadói hasznos szövetségesként gondoltak rá, Chaloner gátlás nélkül átverte őket is, és általa kitalált „összeesküvésesekkel” traktálva őket, több ezer fonttal rövidítette meg az államkincstárat. A pénznél is fontosabb volt viszont számára, hogy befolyásos támogatókra tett szert, akik elégedettek voltak ügynökük teljesítményével, így ha bajba került a törvény előtt, bízhatott abban, hogy akad valaki, aki a régi idők emlékéért szól pár szót az érdekében. Chaloner igazi „hivatása” azonban mindvégig a már fiatalkorában kitanult pénzhamisítás maradt. Eleinte érmékkel foglalkozott, ám később áttért az 1695-ben bevezetett, horribilis összeget érő, egy munkás öt évnyi keresetét kitevő, százfontos bankjegyekre. Bár mindössze két hónap után lebukott, mégsem volt panaszra oka. Mivel semmi szégyent nem érezve, egy percig sem habozva feladta bandája tagjait, nem csak hogy nem ítélték el, de kétszáz fontnyi jutalomban is részesült, ráadásul ebül szerzett vagyonát sem kobozták el. Aljassága később sem ismert határokat. Megesett, hogy azért tanított ki valakit a pénzhamisítás csínjára-bínjára, hogy aztán amikor szüksége volt egy ütőkártyára a bíróság előtt, feladja és a halálba küldje, ezzel mentve a saját irháját. A sikerei csúcsán álló Chaloner a legrosszabb rémálmában sem gondolta volna, hogy már csak négy kurta év van hátra az életéből, és hogy halálát az általa vérig sértett Newton elszántságának köszönheti majd.
A mesterhamisító végét az általa tökéletes bűnténynek gondolt terven való munkálkodása okozta. A ravasz férfi 1692-től kezdve azon mesterkedett, hogy álláshoz jusson a királyi pénzverdében, hiszen ha valamilyen módon le tudta volna másolni a hét lakat alatt őrzött érmekészítő masinákat, akkor az általa fű alatt vert pennykről, shillingekről, és groatokról senki sem tudta volna megmondani, hogy nem igaziak. Így aztán, minden erejével azon dolgozott, hogy maga mellé állítson egy kellő politikai súllyal bíró személyt. Ennek érdekében kidolgozott egy több pontból álló javaslatcsomagot, aminek a célja a pénzhamisítás visszaszorítása volt, és abban a reményben kezdte el terjeszteni, hogy irománya előbb-utóbb felkelti valakinek a figyelmét. Erre minden esélye megvolt. A hamisítás akkoriban a brit korona legégetőbb problémái közé tartozott, mert nem csak Chaloner és Birmingham kétes erkölcsű lakói jutottak arra, hogy a pénzkeresés legegyszerűbb módja annak direkt módon való előállítása. Hivatalos adatok szerint Anglia pénzforgalmának körülbelül tíz százalékát arra jogosulatlan személyek verték, így a font veszett hírnévnek örvendett, és rossz pénzként tekintettek rá a nemzetközi porondon, sőt, belföldön is reneszánszát érte a cserekereskedelem. Az angol fizetőeszköz annyira elértéktelenedett, hogy a benne lévő ezüst nagyságrendekkel többet ért, mint az adott érme névértéke. Ez újabb nem várt problémához vezetett, mivel több, élelmes kereskedő is beolvasztatta vagyona tekintélyes részét, majd az így kinyert ezüstöt komoly haszonnal értékesítette Franciaországban. A kincstárnak magától értetődően pótolnia kellett a veszteséget, ami tetemes kiadást jelentett, ráadásul, mit sem ért, hiszen az ezüst pár hónappal később ismét kikerült az országból.
A D-széria egyfontosa.
A kitartó Chalonerre végül rámosolygott a szerencse. Charles Mordaunt, Peterborough és Monmouth earjle fantáziát látott a pénzveréshez láthatóan igen jól értő férfiban, így kapva kapott az ajánlatán, hogy visszakerülhessen a király kegyeibe, és borsot törhessen az általa mindenkinél jobban gyűlölt pénzügyminiszter, Charles Montagu orra alá. Közreműködésének hála, Chalonert meg is hallgatta egy királyi bizottság, de a hamisító egy lépésnyit sem jutott közelebb álmai céljának eléréséhez. Sőt, végül saját magát keverte bajba, mert ötleteinek kifejtése után többeket érdekelni kezdett, ki is ez az ismeretlen, ám szakértőként nyilatkozó férfi? Vizsgálat indult ellene, és amikor több, kisebb kaliberű bűnöző is úgy vallott, hogy Chaloner az angol alvilág egyik legagyafúrtabb alakja, a gazfickót előzetes letartóztatásba helyezték, így kénytelen volt felcserélni elegáns háza kényelmét Newcastle börtönének egyik sötét, bűzös tömlöcével. Ám ő nem omlott össze, sőt, ellentámadásba lendült. Ráébredve, hogy rossz ajtón kopogtatott, ezúttal Montagunak írt egy levelet, amiben azt ígérte, hogy a szabadsága fejében feltárja egy, a királyi pénzverdéből kiinduló, de az egész országot átszövő, és a gazdaság alapjait fenyegető, fondorlatos összeesküvés részleteit. Normális körülmények között egy efféle levél a miniszter, vagy még inkább a levelezését kezelő titkár kandallójában végezte volna, de mivel a hamisítónak kormánykörökben komoly híre volt spionként, kapott egy esélyt, hogy bizonyítson. Chaloner élete legkörmönfontabb blöffjét agyalta ki, amiben jó érzékkel vegyítette az igazolható állításokat a szemenszedett hazugságokkal. Kissé zavaros, de nem teljesen hihetetlen meséje szerint minden gond és baj forrása a valójában inkább bűnbandának, mintsem állami fennhatóság alatt lévő üzemnek tekinthető pénzverde volt. Az ott dolgozók egy része „mindössze” közönséges svindler, akik jó esetben egy-két hamisítvány-típust képesek csak felismerni, de nem csekély részük szándékosan kispórolja az ezüstöt az érmékből, hogy a fölöslegből a saját jólétét biztosítsa. Hogy elnyerje a miniszter rokonszenvét, és súlyt adjon szavainak egy régi fogásával élt. Feladott egynéhányat mit sem sejtő bűntársai közül, majd remélte, mindezt jó szándéka jelenként fogják fel, és hitelt adnak a szavainak. Csakugyan beindult egy vizsgálat, de az nem támasztotta alá a szavait. Ám a hamisító így is jól járt. Kihasználva, hogy az igazságszolgáltatás kerekei egy kicsit lassabban forognak, ügyvédjén keresztül megvesztegette pere koronatanúját, hogy hagyja el az országot. Ennek köszönhetően a bíróság bizonyítékok hiányában kénytelen volt őt szabadon ereszteni.
Chalonernek ekkor örökre el kellett volna tűnnie a nyilvánosság elől. Ha egy szó nélkül hajóra száll, és soha többen nem tér vissza szülőhazájába, vagy megrendezi a saját halálát, és új néven kezd új életet Londontól messze, megélhette volna a békés öregkort. Ám nem így tett, sőt, ellenségeiről szóló gúnyirataival a figyelem középpontjába került. A pamfletekben gyakran szerepelt egyik legfőbb rosszakarójának, a Királyi Pénzverde egyik felügyelőjének, Isaac Newtonnak a neve, akinek feladatai közé tartozott a pénzhamisítók, spekulánsok, és egyéb, a fontra veszélyt jelentő személyek elleni küzdelem is, és akiről köztudomású volt, hogy nem ismer kegyelmet. Newton őrjöngött, mivel Chaloner aljas röplapjai pont a lehető legrosszabbkor, a standardizált súlyú, speciális recézésükkel a hamisítók dolgát nagyban megnehezítő érmék bevezetésekor jelentek meg. A régi fizetőeszközök bevonása miatti fennakadások miatt érthető okokból nem repeső közvélemény tekintélyes hányada elhitte, hogy ez az egész „pénzreform” nem szól másról, mint hogy a verdében dolgozók csinos kis vagyonhoz jussanak. Hiszen, kinek tűnik fel, ha apránként hazavisznek tíz-tizenöt kilónyi, vagy még több ezüstérmét, egy életre biztosítva jólétüket? A nép amúgy is lázongott, mert a régi érméket nem a valódi értékük, hanem a súlyuk szerint vették vissza, és számították be, így még az is elképzelhető volt, hogy a felheccelt tömeg megpróbálja majd meglincselni Newtont, vagy beosztottjait. A fizikus tehát kelepcében volt. Ha nem reagál a vádakra, alávaló csalónak tűnik majd, aki minden bizonnyal azért lapít, mert bőven akad takargatnivalója, ha pedig kikéri magának az abszurd röpiratokat, ellensége rögtön azzal vádolja majd, hogy magyarázkodik. Newton számára tehát személyes lett az eddig szigorúan szakmai ügy, és eltökélte, kerül amibe kerül, de nem hagyja futni a pökhendi Chalonert. A tudós meglepő gyakorlati érzékről tett tanúbizonyságot kereszteshadjárata során. Felfogta, hogy ezúttal nem egy önjelölt bandavezérrel van dolga, aki mögött mindössze pár iszákos csirkefogó áll, hanem egy kiterjedt hálózatot irányító, álneveket használó, és kormánykapcsolatokkal is rendelkező mesterbűnözővel hozta össze a sors. Taktikája ennek megfelelően a bűnszövetkezet felderítése, és szétbomlasztása volt. Newton, akit már nem a törvény betartatása, hanem a bosszú vezérelt, két hosszú éven keresztül szőtte a hálóját. Kémei és informátorai szorgosan szállítottak neki mindent, aminek csak minimálisan is köze volt Chalonerhez, sőt, ő maga is tevékenyen részt vett a nyomozásban.
Ahelyett, hogy az íróasztala mögül irányította volna a vadászatot, elváltoztatta a külsejét, és sorra látogatta a londoni alvilág kedvelt törzshelyeit, hogy kifaggassa a saját környezetükben sokkal közlékenyebb bűnözőket, akik nem is sejtették, hogy az egyik kört a másik után rendelő, kiöregedett csalónak kinéző figura valójában magas rangú kormányhivatalnok. Kevés dolog mutatja hívebben, hogy Newton mennyire el akarta kapni rágalmazóját, mert az efféle terepmunka rendkívül veszélyesnek számított. Hiszen, ha véletlenül összefutott volna Chalonerrel, aki a meghallgatások során többször is találkozott vele, vagy esetleg egy másik, a fizimiskáját jobban ismerő szélhámossal, akkor könnyedén késsel az oldalában végezhette volna, hiszen eredményes munkája miatt a pénzhamisítók bármelyike örömmel kioltotta volna az életét. A haszon azonban magasan meghaladta a kockázatot. A kor mércéjével mérve rendkívül sokáig tartó detektívmunka meghozta a maga gyümölcsét. Newton nem csak enyhébb ítéletben, esetleg kegyelemben reménykedő bűnözőket szervezett be, hanem Chaloner bűntársainak feleségeit is, akik égtek a vágytól, hogy a férjeiket eláruló, a betyárbecsületre fittyet hányó férfi ellen valljanak. A kor végrehajtó hatalmának stílusát jól mutatja, hogy korábban senkinek sem jutott eszébe, hogy a legveszélyesebb, ám megfoghatatlan bűnözőket a nem olyan veszélyes gaztevőknek tett engedményekkel elért tanúvallomásokkal dugja rács mögé, vagy ítéltesse halálra. A bűnözők tömegeivel való alkudozás ugyanis társadalmi tabunak számított. Chaloner, aki 1698-ban, egy lottósorsjegy-hamisítási ügyben újfent kicselezte a halált, mert segédjei feladásával, és a munkához használt eszközök beszolgáltatásával ismét sikeresen kiharcolta magának a törvény előtti védettséget, ezúttal nem menekülhetett, bár magától értetődően mindent megtett, hogy ismét szabad ember lehessen. Az előzetes letartóztatásba helyezett férfi, miután magához tért az első sokkból, akcióba lendült. Tudta, hogy ez alkalommal minden ravaszságára szüksége lesz, ha életben akar maradni. Úgy döntött, őrültnek tetteti magát a tömlöcben, de utolsó trükkje nem jött be. Patrónusai is kihátráltak mögüle, tovább nehezítve a helyzetét, ami akkor vált végképp elkeserítővé a számára, amikor megtudta, hogy ügyében Salathiel Lovell bíró elnököl majd. A hírhedten szadista ítéleteket hozó, és az ismert írót, Daniel DeFoet is elítélő, és rá személyes ellenszenve miatt szokatlanul kemény büntetést kimérő jogtudóst mindenki rettegte. A tárgyalás nem vett igénybe sok időt, az ítélet pedig, mivel tucatnyi bizonyíték, és tanúvallomás igazolta a vádlott bűnösségét, egyetlen percig sem lehetett kétséges. A halál fenyegető közelségétől időközben valóban félőrültté lett férfi hiába üvöltözött, csapkodta az asztalt, vádolta be azokat, akik felbukkantak a tanúk padján, és jelezte, hogy ha megkímélik az életét, akkor sokat tud tenni a koronáért, már nem volt számára menekvés. Newton nem kis elégtételt érezhetett, amikor a kezei közé kapta ellensége girbegurba, reszketeg betűkkel papírra vetett levelét, amiben Chaloner könyörögve kérte, hogy tegye félre az iránta érzett ellenszenvet, és ha módjában áll bármit is tenni, mentse meg az életét. A pénzhamisítók királyát 1699. március 22-én akasztották fel, de a korabeli feljegyzések alapján a kivégzést levezénylő hóhér nem különösebben értette a dolgát. Áldozata gyors és könnyű halál helyett hosszú percekig agonizált a kötélen, mielőtt végre kilehelte volna a lelkét. Az időközben érdemei elismeréséül igazgatóvá előléptetett Newton nem tartotta szükségesnek, hogy személyesen is részt vegyen a kivégzésen. Túlságosan elfoglalták egyéb teendői.
Új hozzászólás írásához előbb jelentkezz be!

Eddigi hozzászólások

18. istvankiss...
2015.01.21. 09:35
Bevallom, a végére azt a csattanót vártam, hogy majd Newton a fajsúly alapján leplezi le a hamis pénzeket, de ez a momentum a sztori közepe felé már lecsengett. A vége elég életszagú lett. Hollywoodban nem így végződött volna. :-) Egy kis elragadtatás az AMD vs Intel, "robotos" vs "ablakos", sorolhatnám... világából.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
17. Atesz1987
2015.01.21. 10:24
Ismét egy remek téma választás, érdekes történet. Ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy miért nem tanulunk ilyesmikről az iskolában? A 25. Lajos, és 30. jobbágyrendelet után már rohadtul összemosódnak a dolgok, fél év után semmire sem emlékszünk a téma záró anyagából. Lassan 10 éves távlatból meg aztán főleg nehezemre esik felidézni bármit is a történelem tanulmányaimból, pedig amúgy jó voltam benne. Az ilyen sztorik segítenének eligazodni a kor celebjei között, "Jah igen, ő volt az az ürge aki ezt és ezt csinálta.". Nem kellene persze szigorúan venni, inkább csak tansegédletként lehetne a diákok kezébe adni. Ugyanez igaz irodalomból is. Elvárják, hogy magunkévá tegyük a költők, írók gondolatait, miközben a kor szellemére egy 3-4 mondatos bekezdést, a költő személyes történetére meg még ennyit sem szánnak.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
16. SirGalad
2015.01.21. 12:03
Szuper sztori. Atesznak igaza van, ez tökre feldobná a tantárgyakat. Hozzáteszem a Mozaikos 7-es Fizika könyv kiegészítő anyaga mesél Newtonról és erről a sztoriról, ami egy előrelépés azért.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
15. TvPeti
2015.01.21. 18:45
Köszönöm, mert jó volt kilépni a 'digitális' világból !
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
14. Asagrim SirGa...
2015.01.21. 19:10
Lehet, hogy feldobná a tárgyakat, de fizika órán ez a történet teljesen irreleváns, történelem órán meg felesleges, mert nem képezi az általános alapműveltség / továbbtanulást megalapozó tudásanyag részét.

Anno 20 éve volt egy tanárunk, akinél azért voltam hármas egyik félévben földrajzból, mert érdekelt a csillagászat, egyszerűen nem tudtam észben tartani hogy mit hol olvastam, így a feleletek során elmondott infó legalább fele benne se volt a tankönyvben, így mielőtt a végére értem volna a feleletnek, mikoris minden elhangzott volna ami a tankönyvben is van, a tanár szépen mondta, hogy köszönöm elég, és beírta a kettest vagy hármast. Ugyanez dolgozat formában úgy nézett ki, hogy a válaszok fele át volt húzva.

Másik tanárnál meg nem készültem atomfizika témakörben fizika órára, mert érdekesebbnek találtam, hogy az arany béta-bomlás által ólommá válik, mint azt, hogy betéve tudjam melyik elem hogyan képes ionos kötést alkotni.

... és akkor még ott van az is, hogy amint egy "érdekesség" a tananyag része lesz, macerává válik, mert újabb dolog amit meg kell jegyezni. Nálunk például töri órán csak az kapott ötöst aki az apró betűs részt is tudta, pedig a tankönyv jelmagyarázata szerint azok a szövegblokkok csak érdekességként vannak a könyben. A tanár mentségére szóljon, hogy egy ilyen három bekezdéses apró betűs rész a könyvben érettségi tétel volt, ami bizonyítja, hogy nem volt egyértelműen kizárólag érdekesség az az apróbetűs rész, így jogosan kérte számon.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
13. sponnyabob
2015.01.21. 20:11
Komolyan mintha, egy Sherlock Holmes novella összefoglalóját olvasnám, csak az időpont nem stimmel. Könnyen el tudom képzelni, hogy Sir Arthur Conan Doyle ebből a történetből is merített pár ötletet, persze távol álljon tőlem hogy plagizálással vádoljam, bár ez nem is lenne az.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
12. fofoka
2015.01.21. 21:57
"A kor végrehajtó hatalmának stílusát jól mutatja, hogy korábban senkinek sem jutott eszébe, hogy a legveszélyesebb, ám megfoghatatlan bűnözőket a nem olyan veszélyes gaztevőknek tett engedményekkel elért tanúvallomásokkal dugja rács mögé, vagy ítéltesse halálra."

Nem korfüggő. Sok országban ma sincs vádalku és ez nem véletlen. Bővebben: fogolydilemma.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
11. Tacfarinas
2015.01.22. 10:27
A cikk nagyon érdekes, egyetlen (ám annál bántóbb), valószínűleg félreértésből adódó hibát viszont érdemes lenne kijavítani: Chaloner nem a jakobinusok közé épült be titkosügynökként (a 17. század végén ők még nem léteztek) hanem a _jakobiták_ közé. Ők a dicsőséges forradalom során az angol trónról elűzött II. Jakab király és fiági örököseinek hívei voltak, sokan közülük (az Angliában ekkoriban hátrányosan megkülönböztetett vallási kisebbségnek számító) római katolikusok, akik le akarták taszítani a trónról Jakab bitorlónak tekintett anglikán lányait, II. Máriát és később Anna királynőt. Ez persze veszedelmes bűn és felségárulás volt az állam szemében, így a Chaloner által beugrasztott szerencsétlenek súlyos büntetésre számíthattak. Elég undorító egy spicli lehetett.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
10. Freelancer Tacfa...
2015.01.22. 11:42
Köszönöm a korrigálást, javítva.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
9. Ch00ler
2015.01.22. 14:35
+1
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
8. SirGalad Asagr...
2015.01.22. 16:51
Na várj, akkor most rossz ha sok infót kell megjegyezni, de az sem jó, ha elszakadsz egy kicsit a témától és azt látod, hogy nem a valóságtól teljesen elrugaszkodott emberekről van szó, és még élvezed is az órát a sok száraz infó mellett? Szerintem pont azért van helye, hogy élvezd, nem azért, mert meg kell tanulni.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
7. KatonaKM
2015.01.22. 17:32
+1 köszi az írást!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
6. Fzoltan Asagr...
2015.01.26. 12:08
Abszolút nem értek veled egyet, viszont gyönyörűen leírtad az oktatás legnagyobb problémáját - ráadásul a helyzet most mégrosszabb.
Szerintem mindenki számára tökéletesen egyértelmű, hogy az iskolákban kapott osztályzatok csak kis kihatással vannak arra, hogy később az ember milyen sikeres lesz az életben, munkában. Ez többek között a miatt is igaz, hogy a magyar oktatás abszolút lexikális. Ezt tanuld meg, szóról szóra, magold be a dátumokat, stb. Kevés házi dolgozat, még kevesebb előadás, stb. Egyszerű probléma: hány 18 éves tud kitölteni egy csekket?
Az óvodának, iskolának az lenne a feladata, hogy olyan gyerekeket neveljenek, akik nyitottak a tanulásra, kreatívak, érdeklődőek. Az, hogy neked megpróbálták elfojtani ezt (hiszen gyakorlatilag emiatt kaptál 3-mast), a lehető legrosszabb, ami történhetett. Te 3-mast kaptál, pedig érdekelt, és nem csak, hogy tudtad, de értetted is. Ehelyett az, aki csak bemagolta, de nem érdekelte, sőt, akár nem is értette, megkaphatta az 5-öst.
Sajnos nagyon kevés olyan tanár, és még kevesebb olyan intézmény van, amelyik támogatná azt, hogy ha egy diákot/gyereket valami érdekli, akkor segítsen, támogassa, pedig ebből lenne a legnagyobb haszon. Pedig lehet, hogy csak arról lenne szó, hogy a tanárral óra után beszélgessünk 5 percet az atomfizikáról, vagy hogy mikről olvastál, hátha ajánl egy könyvet, vagy anyagot, honlapot, aminek utánanézhetnél...
Mondanom sem kell, hogy az utóbbi ~2 évben brutálisan rosszabb lett a helyzet, mindenkit egységsugarú embernek akarnak nevelni. Ez hosszú távon eszméletlen lemaradást jelent a diákok számára.

Így lesz a tudás alapú társadalomból információ alapú társadalom. Valljuk be őszintén: hányszor történik az meg, hogy valaminek utána nézünk az interneten - hiszen már sokkal egyszerűbb, mint akár ~15 éve -, viszont nem megyünk utána: miért? Miért nem terjedt el a kúpos löveg a 2. vh-ban? Miért kell 3x annyi robbanótöltet a visszasiklás nélküli fegyvereknek? Miért nyújtottak a britek az 1. vh-ban kiemelkedőbb teljesítményt a szárazföldön (tenger nemzet lévén), mint akárki más? Stb.stb.
Természetesen nem lehet mindennek utánamenni és megérteni, de van egy olyan gyanúm - elnézve a mai fiatalokat -, hogy az irány nagyon rossz...


Egyébként a cikk nagyon érdekes volt!!!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
5. Silverstin...
2015.02.07. 07:47
Egyik legérdekesebb cikk, amit mostanság olvastam, köszönet érte.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
4. noehringar...
2015.02.21. 14:07
mont blanc | <a href="http://fi.montblancforpens.com/">montblanc kynä<a> | montblanc kynä
Meisterstuck : mont blanc kynä , mont blanc pistorasiaan, mont blanc kynä myyntiin , mont blanc kynä
#sddm
{ margin: 0 auto;
padding: 0;
z-index: 30;
background-color:#F4F4F4;
width: 80px;
height:23px;
float: right;
margin-right: 70px;}
#sddm li
{ margin: 0;
padding: 0;
list-style: none;
float: left;
font: bold 12px arial}
#sddm li a
{ display: block;
margin: 0 1px 0 0;
padding: 4px 10px;
width: 60px;
background: #C6C1B4;
color: #DCD8CF;
text-align: center;
text-decoration: none}
#sddm li a:hover
{ background: #49A3FF}
#sddm div
{ position: absolute;
visibility: hidden;
margin: 0;
padding: 0;
background: #EAEBD8;
border: 1px solid #5970B2}
#sddm div a
{ position: relative;
display: block;
margin: 0;
padding: 5px 10px;
width: auto;
white-space: nowrap;
text-align: left;
text-decoration: none;
background: #EAEBD8;
color: #2875DE;
font: 12px arial}
#sddm div a:hover
{ background: #49A3FF;
color: #FFF}
Language

DeutschDeutsch
FrançaisFrançais
<a href="http://it.montblancforpens.com">
<img src="http://fi.montblancforpens.com/langimg/iticon.gif" alt="italiano" title=" italiano " height="15" width="24">Italiano<a>
EspañolEspañol
PortuguêsPortuguês
日本語日本語
russianRussian
arabicArabic
<a href="http://no.montblancforpens.com">
<img src="http://fi.montblancforpens.com/langimg/noicon.gif" alt="norwegian" title=" norwegian " height="15" width="24">Norwegian<a>
swedishSwedish
danishDanish
NederlandsNederlands
finlandFinland
irelandIreland
<a href="http://fi.montblancforpens.com/">
<img src="http://fi.montblancforpens.com/langimg/icon.gif" alt="English" title=" English " height="15" width="24">English<a>


Welcome to Montblanc Online OutletWelcome!
Kirjaudu sisään
tai ilmoittautuaPowered by Zen Cart :: The Art of E - Commerce[/url]Ostoskorisi on tyhjä


maksu
Toimitusehdot
tukkukauppa
Ota yhteyttä
Powered by Zen Cart :: The Art of E - Commerce[/url]koti
Etoile de Montblanc
<a href="http://fi.montblancforpens.com/montblanc-meisterstuck-c-7.html">Meisterstuck<a>
Montblanc Starwalker
Valuutat
US Dollar
CNY
Euro
GB Pound
Canadian Dollar
Australian Dollar
Jappen Yen
Norske Krone
Swedish Krone
Danish Krone
Ryhmät
Meisterstuck
<a class="category-top" href="http://fi.montblancforpens.com/montblanc-boheme-c-2.html">montblanc Boheme<a>
Montblanc Diva Line
Montblanc Etoile de
montblanc Fineliner
Montblanc Fountain Pens
Montblanc kuulakärkikyniä
Montblanc Rollerball Kynät
Montblanc Starwalker
Esittelyssä - <a href="http://fi.montblancforpens.com/featured_products.html">...<a>
<a href="http://fi.montblancforpens.com/montblanc-outlet-starwalker-metal-rubber-fineliner-t1081-p-32.html"><img src="http://fi.montblancforpens.com/images/_small//ml_12/Montblanc-Fineliner/Montblanc-Online-Starwalker-Metal-Rubber.jpg" alt="Montblanc Outlet Starwalker Metal Rubber Fineliner T1081" title=" Montblanc Outlet Starwalker Metal Rubber Fineliner T1081 " width="130" height="130" /><a>Montblanc Outlet Starwalker Metal Rubber Fineliner T1081&euro;357.73 &euro;81.66Säästä: 77%Montblanc Outlet Etoile de Rollerball T1032[/url]
Montblanc Outlet Etoile de Rollerball T1032&euro;857.00 &euro;94.10Säästä: 89%Montblanc Online Starwalker Metal Rubber Fineliner T1081[/url]
Montblanc Online Starwalker Metal Rubber Fineliner T1081&euro;357.73 &euro;81.66Säästä: 77%Montblanc Online Starwalker Resin Fineliner T1084[/url]<a class="sidebox-products" href="http://fi.montblancforpens.com/montblanc-online-starwalker-resin-fineliner-t1084-p-33.html">Montblanc Online Starwalker Resin Fineliner T1084<a>&euro;357.73 &euro;85.54Säästä: 76%
Tarjoukset - ...
Montblanc Outlet Bohème Rouge Rollerball T1030[/url]
Montblanc Outlet Bohème Rouge Rollerball T1030&euro;327.40 &euro;79.32Säästä: 76%Montblanc Online Marlene Dietrich Special Edition Fountain Pen[/url]
Montblanc Online Marlene Dietrich Special Edition Fountain Pen&euro;699.91 &euro;95.65Säästä: 86%<a href="http://fi.montblancforpens.com/montblanc-outlet-boh%C3%A8me-rouge-fountain-pen-t1025-p-19.html"><img src="http://fi.montblancforpens.com/images/_small//ml_12/Montblanc-Boheme/Montblanc-Online-Boh-egrave-me-Rouge-Fountain-Pen.jpg" alt="Montblanc Outlet Bohème Rouge Fountain Pen T1025" title=" Montblanc Outlet Bohème Rouge Fountain Pen T1025 " width="130" height="130" /><a>Montblanc Outlet Bohème Rouge Fountain Pen T1025&euro;498.49 &euro;101.88Säästä: 80%

koti ::
Meisterstuck
Meisterstuck
Filter Results by:
Tuotteet jotka alkavat kirjaimella ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Listattuna 1 - 18 (24 tuotteesta)
1[/b] 2 &gt;&gt;
Montblanc Online Meisterstück Classique Fountain Pen kullattu[/url]
Montblanc Online Meisterstück Classique Fountain Pen kullattu&euro;398.95 &euro;94.10Säästä: 76%Osta heti[/url]
<a href="http://fi.montblancforpens.com/montblanc-online-meisterst%C3%BCck-diamond-rollerball-kullattu-t1040-p-44.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://fi.montblancforpens.com/images/_small//ml_12/Montblanc/Montblanc-Online-Meisterst-uuml-ck-Diamond.jpg" alt="Montblanc Online Meisterstück Diamond Rollerball kullattu T1040" title=" Montblanc Online Meisterstück Diamond Rollerball kullattu T1040 " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /><div><a>Montblanc Online Meisterstück Diamond Rollerball kullattu T1040&euro;529.60 &euro;102.65Säästä: 81%Osta heti[/url]
Montblanc Online Meisterstück Diamond Rollerball platinaa T[/url]
Montblanc Online Meisterstück Diamond Rollerball platinaa T&euro;653.25 &euro;126.76Säästä: 81%Osta heti[/url]
Montblanc Online Meisterstück Le Grand Fountain Pen platina - le[/url]
Montblanc Online Meisterstück Le Grand Fountain Pen platina - le&euro;565.37 &euro;109.65Säästä: 81%<a href="http://fi.montblancforpens.com/meisterstuck-c-7.html?products_id=45&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://fi.montblancforpens.com/includes/templates/template_default/buttons/finland/button_buy_now.gif" alt="Osta heti" title=" Osta heti " width="118" height="30" class="listingBuyNowButton" /><a>
Montblanc Online Meisterstück Le Grand Rollerball kullattu clip[/url]
Montblanc Online Meisterstück Le Grand Rollerball kullattu clip&euro;317.29 &euro;74.66Säästä: 76%<a href="http://fi.montblancforpens.com/meisterstuck-c-7.html?products_id=47&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://fi.montblancforpens.com/includes/templates/template_default/buttons/finland/button_buy_now.gif" alt="Osta heti" title=" Osta heti " width="118" height="30" class="listingBuyNowButton" /><a>
Montblanc Online Meisterstück Le Grand Rollerball platinaa[/url]<a href="http://fi.montblancforpens.com/montblanc-online-meisterst%C3%BCck-le-grand-rollerball-platinaa-p-48.html">Montblanc Online Meisterstück Le Grand Rollerball platinaa<a>&euro;327.40 &euro;87.88Säästä: 73%Osta heti[/url]
Montblanc Online Meisterstück Le Grand Rollerball T1050[/url]
Montblanc Online Meisterstück Le Grand Rollerball T1050&euro;327.40 &euro;103.43Säästä: 68%Osta heti[/url]
Montblanc Online Meisterstück Le Grand Rollerball T1051[/url]
Montblanc Online Meisterstück Le Grand Rollerball T1051&euro;315.74 &euro;92.54Säästä: 71%Osta heti[/url]
Montblanc Online Meisterstück Solitaire Kulta Musta Rollerball T[/url]
Montblanc Online Meisterstück Solitaire Kulta Musta Rollerball T&euro;766.79 &euro;101.88Säästä: 87%Osta heti[/url]
Montblanc Online Meisterstück Solitaire platinaa Facet Roll[/url]
Montblanc Online Meisterstück Solitaire platinaa Facet Roll&euro;716.24 &euro;91.77Säästä: 87%Osta heti[/url]
Montblanc Online Meisterstück Solitaire platinaa Facet säätiön[/url]
Montblanc Online Meisterstück Solitaire platinaa Facet säätiön&euro;930.88 &euro;109.65Säästä: 88%<a href="http://fi.montblancforpens.com/meisterstuck-c-7.html?products_id=53&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://fi.montblancforpens.com/includes/templates/template_default/buttons/finland/button_buy_now.gif" alt="Osta heti" title=" Osta heti " width="118" height="30" class="listingBuyNowButton" /><a>
<a href="http://fi.montblancforpens.com/montblanc-online-meisterst%C3%BCck-solitaire-platinum-musta-rollerbal-p-52.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://fi.montblancforpens.com/images/_small//ml_12/Montblanc/Montblanc-Online-Meisterst-uuml-ck-Solitaire.jpg" alt="Montblanc Online Meisterstück Solitaire Platinum Musta Rollerbal" title=" Montblanc Online Meisterstück Solitaire Platinum Musta Rollerbal " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /><div><a>Montblanc Online Meisterstück Solitaire Platinum Musta Rollerbal&euro;768.35 &euro;100.32Säästä: 87%Osta heti[/url]
Montblanc Outlet Meisterstück Classique Fountain Pen kullattu[/url]
Montblanc Outlet Meisterstück Classique Fountain Pen kullattu&euro;398.95 &euro;94.10Säästä: 76%Osta heti[/url]
<a href="http://fi.montblancforpens.com/montblanc-outlet-meisterst%C3%BCck-diamond-rollerball-kullattu-t1040-p-54.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://fi.montblancforpens.com/images/_small//ml_12/Montblanc/Montblanc-Online-Meisterst-uuml-ck-Diamond.jpg" alt="Montblanc Outlet Meisterstück Diamond Rollerball kullattu T1040" title=" Montblanc Outlet Meisterstück Diamond Rollerball kullattu T1040 " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /><div><a><a href="http://fi.montblancforpens.com/montblanc-outlet-meisterst%C3%BCck-diamond-rollerball-kullattu-t1040-p-54.html">Montblanc Outlet Meisterstück Diamond Rollerball kullattu T1040<a>&euro;529.60 &euro;102.65Säästä: 81%Osta heti[/url]
Montblanc Outlet Meisterstück Diamond Rollerball platinaa T[/url]
Montblanc Outlet Meisterstück Diamond Rollerball platinaa T&euro;653.25 &euro;126.76Säästä: 81%Osta heti[/url]
Montblanc Outlet Meisterstück Le Grand Fountain Pen platina - le[/url]
Montblanc Outlet Meisterstück Le Grand Fountain Pen platina - le&euro;565.37 &euro;109.65Säästä: 81%Osta heti[/url]
Montblanc Outlet Meisterstück Le Grand Rollerball kullattu clip[/url]
Montblanc Outlet Meisterstück Le Grand Rollerball kullattu clip&euro;317.29 &euro;74.66Säästä: 76%Osta heti[/url]
Montblanc Outlet Meisterstück Le Grand Rollerball platinaa[/url]
Montblanc Outlet Meisterstück Le Grand Rollerball platinaa&euro;327.40 &euro;87.88Säästä: 73%Osta heti[/url]

Listattuna 1 - 18 (24 tuotteesta)
1[/b] 2 <a href="http://fi.montblancforpens.com/meisterstuck-c-7.html?page=2&sort=20a" title=" Seuraava "> &gt;&gt;<a>
kesmontblanc kynät
montblanc kynät
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
3. Zabalint SirGa...
2015.02.21. 14:43
Remélem tudod, hogy a Mozaikos tankönyveket már kinyírta a pártállam...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
2. Zabalint Atesz...
2015.02.21. 14:44
Egyébként amit tanítanak történelemből, azok között is sok jó sztori akad, csak a tanítási módszerek miatt a többség nem látja meg benne a sztorit.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
1. ddefenderh...
2015.02.26. 22:04
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!