iPon Cikkek

Bevezetés az űrjogba

Dátum | 2012. 07. 08.
Szerző | Jools
Csoport | EGYÉB

Ez év januárjában egy Sylvio Langvein nevű québeci úriember azzal az eltökélt szándékkal sétált be a bíróságra, hogy ő bizony a Naprendszer bolygóinak, a Jupiter négy holdjának és a köztük lévő bolygóközi térnek a tulajdonosává nyilváníttatja magát. Indoklásul annyit hozott fel, hogy míg más a hokikártyákat gyűjti, ő a bolygókat választotta szenvedélye tárgyául, és persze mindenképp lépni akart, mielőtt még Kína kolóniát létesít valamelyik égitesten a háta mögött.

Alain Michaud, az ügyben eljáró bíró márciusban elutasította a kérelmet, mondván hogy Langvein csak egy megszállott pereskedő, aki folyamatos paranoiája miatt újra és újra visszaél a kanadai jogrendszer adta lehetőségekkel. Az ügy nevetséges tárgyán túl még érthetőbbé válik a bíró kiakadása, ha tekintetbe vesszük, hogy 2001 óta ez volt Langvein 45. bírósági ügye, és ezek közül négyet egészen a Legfelsőbb Bíróságig vitt el. Persze maga az ügy is bizarr, de korántsem egyedülálló.

„Időről időre eszébe jut valakinek, hogy a Holdat még biztos senki nem nyilvánította magáénak, és már rohan is a bíróságra leadni a kérvényt” ‒ mondja Virgiliu Pop, a Román Űrügynökség űrjogi szakértője. „Az emberi faj kollektív memóriája igen rövid, így az ilyen igénylések híre mindig gyorsan terjed, míg végül lankad az érdeklődés, hogy aztán pár évvel később egy hasonló sztori ismét felkavarja az állóvizet.”

Elértünk abba a korba, ahol az emberek komoly érveket sorakoztatnak fel amellett, hogy az Egyesült Államoknak ‒ most már tényleg ‒ érvényre kellene juttatni a Holdra vonatkozó tulajdonjogát, és komoly szakértők vitatkoznak azon, hogy kisbolygók bányászatával kapcsolatban milyen jogi következmények merülnek fel. Ennek szellemében mindenképp érdekes és érdemes visszatekinteni a történelem legfurcsább űrjogi eseteire.

A téma legnagyobb szakértőjének a már említett Virgiliu Pop számít, aki 2006-ban egy egész könyvet szentelt a történeteknek. Az Unreal Estate: The Men Who Sold The Moon című kötet ‒ a szerző szavaival élve ‒ „egy triviális téma komoly elemzése.” A gyűjtemény számos elképesztő sztorit emleget föl, most ezek közül következnek a legérdekesebbek.

A Hold, mint örökség

Nagy Sándor állítólag megkönnyezte, amikor filozófus barátja Anaxarkhosz felvilágosította arról, hogy a világegyetemben számtalan világ létezik. A világ egyik legsikeresebb hadvezére persze azt sérelmezte a leginkább, hogy ezen világok közül neki még ezt az egyet sem sikerült teljesen meghódítania. És bár a makedón uralkodó ambíciói kétségbevonhatatlanul hatalmasak voltak, sosem próbálta magát az égbolt egy darabjának tulajdonosává deklarálni.


Az egyik legkorábbi modern űrjogi eset azonban komoly történelmi gyökerekkel bír, ha nem is kell vele visszamenni Nagy Sándor koráig, csak az 1700-as évek közepéig. Ekkoriban történt ugyanis, hogy II. (Nagy) Frigyes porosz uralkodó egy Aul Jürgens nevű gyógyítóra és utódaira hagyományozta a Holdat az idők végezetéig, cserébe az úriember szolgálataiért. A történetet egy bizonyos Martin Jürgens hozta nyilvánosságra, aki 1996-ban megpróbálta megszerezni a Hold tulajdonjogát, mondván hogy az jogos örökségének számít.

A holland űrjogi intézet szakértői egy évvel később elutasították Jürgen kérvényét, azon a címen, hogy mivel a Porosz Királyság nem birtokolta a Holdat az adományozás időpontjában, azt nem is ajándékozhatta oda senkinek, így a család semmiféle igényt nem formálhat és soha nem is formálhatott az égitestre.


Lindsay és az „archapellago”

1936 egy ragyogóan tiszta éjszakáján A. Dean Lindsay felpillantott az Holdra, és beléhasított a felismerés (mint azóta oly sokakba): ezt még senki sem birtokolja! Hogy orvosolja a helyzetet, bemasírozott a pittsburghi közjegyzői irodába, és bemutatott egy dokumentumot, miszerint ő maga birtokolja mindazon területeket, amelyeket bolygóknak, illetve az űr bármilyen anyagból összeálló szigeteinek neveznek, éppen ezért ezek neve mostantól „A. D. Lindsay archapellagója”.

Lindsay hibásan leírt archipelagója, avagy szigetcsoportja tehát minden tömeggel bíró égitestet magába foglalt három objektum kivételével: ezek a Föld, a Hold és a Szaturnusz voltak. A Föld azért maradt ki a körből, mert Lindsay érvelése szerint az itt lakók tulajdonát képezi. A Holdra és a Szaturnuszra vonatkozó tulajdonjogát pedig önálló dokumentumokban vázolta fel. (Azóta sem tudja senki, hogy miért pont ez a két égitest kapott kiemelt elbírálást.) Lindsay, aki egyébként a bíróságon is bejegyeztette tulajdonjogát, nyilvánvalóan anyagi haszonszerzés reményében sajátította ki az égboltot. Korábban jogot formált a Csendes- és az Atlanti-óceánra is, ezek feletti tulajdonjogát azonban időközben eladta. Nem tudni, hogyan végződött volna a történet, ha Lindsay kicsit tovább él, azonban 1969 júniusában, mindössze egy hónappal a holdraszállás előtt elhunyt, így ezúttal nem volt lehetősége benyújtani a számlát.

Celestia

James Thomas Mangan közismert figurája volt az amerikai közéletnek, számos sikeres önsegítő könyvet írt, és 1949-ben az illinois-i Evergreen Parkban országot alapított Nation of Celestial Space (a mennyei egek nemzete), avagy Celestia néven. Az új ország saját tulajdonának nyilvánította az űr teljes területét.

Mangan 74 levelet küldött különböző nemzetek vezetőinek, hogy hivatalosan is ismerjék el országa létezését, valamint az ENSZ-be való felvételét is kérvényezte, amit természetesen elutasítottak. Az évek során Mangan számos aspiránssal volt kénytelen megküzdeni országa űrbéli birtokaiért. Köztük az egyik legérdekesebb eset egy tennessee-i egyetemista volt, aki magáénak követelte „a mélyűr déli felét”, bár azt nem egészen tudni, hogy ezalatt pontosan mit értett. A másik hasonlóan őrült igényt egy alcatrazi rab jelentette be, aki azt állította, hogy nagyapjának Ferenc József osztrák császár bérbe adta a napfényt.

Mangan kiterjedt harcokat folyatatott a Szovjetunióval is, legalábbis papíron. A Szputnyik 1957-es fellövése után tiltakozásának adott hangot, hogy a szovjetek engedély nélkül behatoltak országa területére, és hasonlóan felháborította az Egyesült Államok 1966-ben megkezdődött Surveyor-programja is. Bőkezű is tudott azonban lenni, ha akart, például engedélyt adott a chicagói Beverly Bank elnökének arra, hogy pénzügyi tevékenységet folytasson a Holdon, valamint hivatalos útleveleket állított az Apollo-program űrhajósainak. Mangan 1970-ben meghalt ugyan, de a Celestia fölötti hatalmat fiára és lányára hagyta. Jelenleg unokái vezetik az „országot”.A holdbéli ingatlanügynökség

1980. novenber 22-én Dennis Hope a Hold kizárólagos tulajdonosának nyilvánította magát, és be is jegyeztette magát ebbéli minőségében a San Franciscó-i telekkönyvbe. Az élelmes üzletember ugyanis észrevette, hogy az 1967-es Nemzetközi Űregyezmény csak országoknak tiltotta meg, hogy jogot formáljanak a Holdra, magánembereknek nem. Az amerikai törvénykezés alapján, ha valaki magáénak vall egy gazdátlan földterültet, azaz tulajdonosként bejegyezteti magát a telekkönyvbe, és nyolc éven keresztül ez ellen senki sem tiltakozik, akkor a föld (ez esetben a Hold) ténylegesen az övé lesz.

Hope a bejegyzést követően értesítette az Egyesült Államok és a Szovjetunió kormányát, valamint az ENSZ-et is, és mivel sehonnan nem érkezett tiltakozás, nyolc év elteltével a Hold tulajdonosává vált. Ekkor következett a másik zseniális húzás, ugyanis Hold Nagykövetség (Lunar Embassy) néven üzletet alapított, és elkezdte felparcellázni, majd árulni a holdbéli telkeket. A vevők pénzükért egy tanúsítványt és térképet kaptak, amelyen megtekinthették, hogy hol fekszik tulajdonuk, valamint természetesen megkapták új hazájuk alkotmányát is.

Az első években a cég 3500 telket adott el a Holdon, de az igazi robbanás az internet elterjedésével kezdődött. Mostanra 3,6 millió tulajdonosa van égi kísérőnknek, összesen 181 országból, köztük olyan hírességek, mint Ronald Reagan, id. George Bush, Jimmy Carter, Tom Cruise, Clint Eastwood, Nicole Kidman, George Lucas, Ron Howard, Carrie Fisher, számos uralkodói család tagja, és rengeteg egykori asztronauta. A telekárak nem is drágák, ezért is lett olyan népszerű a dolog: egy 4000 négyzetméter körüli területhez már 20 dollárért hozzájuthat az ember. A Hold Nagykövetség a mai napig működik, és mostanra már a holdbéli telkek mellett akár egész égitesteket is lehet venni tőlük, valamint ők árusítják a .moon tartománynevet is.


 

MoonCertificate.com

A MoonCertificate.com nem foglalkozik holmi földi jogi procedúrákkal a holdi ingatlanpiac kapcsán. Állásfoglalásuk szerint égi kísérőnkről csakis annak valódi tulajdonosaival lehet tárgyalni, így aztán a cég állítólagosan a Királyok Marsi Tanácsának felhatalmazásával köt üzleteket. A marsi „szürkék” a honlap adatai alapján 7,2 millió évvel ezelőtt vették birtokba a Holdat, pár évvel ezelőtt pedig kapcsolatba léptek a MoonCertificate.com tulajdonosaival, és megbízták őket a telkek árusításával, valamint engedélyezték, hogy a cég tulajdonjogi igazolásokat adjon ki a földi vevők által megvásárolt területekről. Egyébiránt már az Uránuszon is lehet tőlük telket venni, hasonló feltételekkel.

A marsi jemeniek esete

A Pathfinder szonda 1997-es marsi landolásával a NASA igencsak magára haragított három jemeni úriembert. Adam Ismail, Mustafa Khalil és Abdullah al-Umari engedély nélküli átjárás címén akarta beperelni az amerikai űrügynökséget, mivel állításuk szerint háromezer évvel ezelőtt élt őseik ‒ Sába, avagy Szabá, a legendás gazdagságú ókori délarab állam lakói ‒ révén őket illeti a bolygó tulajdonjoga.

A trió a marsi műveletek azonnali felfüggesztését követelte a NASA-tól, valamint információs zárlat alá akarták helyezni a szonda által addig begyűjtött adatokat. Az ügyben eljáró jemeni főügyész elutasította a kérelmet, mondván hogy a három felperes „nem normális”. A kudarcot követően az állítólagos örökösök árulni kezdték a marsi földeket, négyzetméterenként 2 dollárért, ám ez a kezdeményezésük sem jutott messzire.Az aszteroida per

Amikor a NEAR Shoemaker űrszonda 2001-ben megközelítette a 433 Eros kisbolygót, Gregory Nemitz nem tétovázott: saját cége, az Orbital Developement tulajdonává nyilvánította az aszteroidát. Nemitz bányászati célokból akarta magáénak a szikladarabot, és arra is ígéretet tett, hogy a munkálatok során megtisztított területre rekreációs turistaparadicsomot építtet.

Ezen túl benyújtotta a számlát a NASA-nak az űrszonda parkolási díjáért, amelyet 20 dollárban állapított meg egy földi évszázadra, és 21 nappal a jármű Földre való visszatérése utánig kellett volna megfizetni. A NASA érthető okokból nem állt le tárgyalni Nemitz-cel. Nemitz Colin Powell akkori államtitkárnak is levelet írt, többször is szövetségi bíróság elé vitte az ügyet, majd miután itt sem ért el eredményt 2005-ben felhagyott a pénz megszerzésére tett kísérletekkel.

Az elromlott horoszkóp esete

Az egyik legutóbbi úrjogi eset Marina Bayross orosz spiritiszta és asztrológus nevéhez fűződik. Amikor a hölgy meghallotta, hogy a NASA a Deep Impact nevű küldetés keretében egy szondát akar kilőni a Tempel 1 üstökösre, hogy megvizsgálja annak magját, nagyon megijedt, mivel véleménye szerint egy ilyen tettnek az egész emberiségre kiható következményei lehetnek.

Bayross az orosz bíróság elé vitte az ügyet és 8,7 milliárd rubeles (300 millió dollár) kártérítést követelt a NASA-tól, mivel ezzel a barbár tettel durván beleavatkoznak a kozmosz természetes rendjébe, és megzavarják az univerzum erőinek egyensúlyát.

Hasonló érveket sorakoztattak fel egyes indiai asztrológusok a hatvanas években az Apollo-program idején. Szerintük a Hold elvesztette tisztaságát, amint az ember letette rá a lábát, és így már nem alkalmas az eljövendő események megjóslására. Ha tehát esetleg nem jött be az erre a hétre aktuális horoszkópunk, ne az asztrológusokat okoljuk: elvégre a NASA rontotta el a Holdat. 

Új hozzászólás írásához előbb jelentkezz be!

Eddigi hozzászólások

20. trakesz
2012.07.08. 08:40
Kell egy telek a holdon!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
19. peti198706...
2012.07.08. 09:30
Na, gyerünk csak EVE Onlineozni.. megnézzük ki ér oda hamarabb
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
18. Simba
2012.07.08. 10:52
Te jó ég.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
17. gyenesmart...
2012.07.08. 12:18
Nekem a Mars kell!
Akarok beszélgetni a marslakókkal
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
16. noPublicFG
2012.07.08. 13:39
Ha bele gondoltok, ezek mind jogos követelések. Mikor elkezdődik a valós bolygóközi utazás, akkor okozhat még problémákat...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
15. vacak
2012.07.08. 13:54
"8,7 milliárd rúpiás"
Az oroszoknál mióta hivatalos fizető eszköz a rúpia?
Esetleg rubel?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
14. crowly
2012.07.08. 14:01
Szerintem adjuk a Napot valaki tulajdonába majd pereljük be a túl sok sugárzásért, rossz időjárási viszonyokért amit az ő napja okoz. Aztán amikor a kérés ellenére sem veszi vissza a fűtést a napban mehet a börtönbe.

Komolyra fordítva a szót. Menjen oda és mutassa meg, hogy az az övé. Nem nyilváníthat senki semmit a magáénak csak így a távolból. Nem ő készítette, nem valaki más készítette és ő fizetett érte, nem küzdött meg a helyért a helyi őslakókkal, nem küzdött meg a helyért más azt elfoglaló emberekkel. Semmit nem tett csak azt képzeli, hogy a csicska földi bíróságnak joga van az ő tulajdonává nyilvánítani valamit ami jócskán túl mutat azon a ponton amíg az emberiség keze elér. A pofátlanságnak nincs határa, mint ahogy annak sem hogy némely emberek mennyire hülyének tudják nézni a másikat. Ezek is csak ilyen esetek. Nem kell velük foglalkozni. Egyenlőre legalábbis. Még messze vagyunk attól, hogy tömegesen menjünk más bolygókra és ütközzenek a jogaink gyakorlatban.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
13. DogTheDog
2012.07.08. 18:07
Siman megerne telket venni a holdon
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
12. tomchee
2012.07.08. 19:09
Amcsik...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
11. axe
2012.07.08. 19:10
majd az apple megveszi és perel
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
10. jozsefm
2012.07.08. 20:48
Uram Isten de nagy a Te állatkerted.
Nem gondoltam volna, hogy ennyi elmeháborodott jár-kel szabadon.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
9. MJA
2012.07.09. 07:19
ehhez kapcsolódóan:
Sealand

 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
8. Zabalint
2012.07.09. 08:02
józsef m.:
Azért nem mind az. Aki ebből pénzt tudott csinálni (holdtelkes fazon), az nem volt hülye. Ott csak azok a hülyék, akik vettek a telekből, kivéve ha arra spekulálnak, hogy még a rendszer összeomlása előtt drágábban el tudják adni.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
7. Zelbacsi
2012.07.09. 09:43
Erre mondta barátom, hogy: "Amint kirak a marson egy kerítést meg egy táblát, hogy magánterület, elfogadjuk, hogy az övé." D
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
6. Simba
2012.07.09. 09:58
Igen régen is így volt a földfoglalásoknál, hogy odament. 384.402 km-es távlatból nem lehet csak úgy besétálni a hivatalba, és kijelenteni, hogy a Hold az enyém s igényt tartok rá. Ez abszurd, s jó nagy hülye aki vesz is ilyen telket persze aki kiötlötte az igen csak meggazdagodik. Szóval ja tessék odamenni aztán be lehet nyújtani a számlát.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
5. Zelbacsi
2012.07.09. 11:28
"jó nagy hülye aki vesz is ilyen telket"

20 dollárért? Már csak a hecc kedvéért is vesz. "Ezt nézd, telkem van a holdon!" DD
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
4. dfsz34
2012.07.09. 13:36
A hold azé lesz, aki odajut. Például kína. Aztán a nagyeszű amerikai pereskedhet Kínával.
Amúgy is mióta az USA tulajdona a hold? Úgy értem, ha még az usa jog szerint valaki meg is szerezheti a holdat, az egészen egyszerüen nem lehet az egész világra érvényes, főleg nem úgy, hogy nem is volt az usa tulajdona.

Na mindegy, ügyeskedők meg hülye balekok mindig vannak.

Én meg lestoppolom az egész galaxist, sőt az egész univerzumot, aztán akkor mivan?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
3. dfsz34
2012.07.09. 13:39
Még egy dolog, a hülye amerikai jogról, ismerősöm mesélte, hogy valami idióta beperelte istent és nagy ügy (értsd a helyi nagyon fontos újságok meg tévék felkapták ) kerekedett belőle. Még igazat is adtak neki, amilyen ostoba a jogrendjük, de az ügy ott megált, hogy akkor ki fizesse a kártérítést?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
2. Zabalint
2012.07.09. 16:41
ocsabi:

MJA - 2012-07-09 07:19:53
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
1. Jofo
2012.07.18. 16:01
gyenesmartin: ha te megkapod a marsot és elmész oda beszélgetni a marslakókkal, akkor valószínűleg rövid úton muszály kabátot kapsz mivel elméletileg "nincs" élet a marson és amennyiben ott leszel akkor te leszel az egyetlen marslakó, magaddal beszélgetni meg elég nagy bolondság.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!