iPon Cikkek

CERNageddon?

Dátum | 2013. 08. 21.
Szerző | Jools
Csoport | EGYÉB

Amikor 2008-ban a svájci Nagy Hadronütköztető beindítására készültek a szakértők, a technikai problémákon kívül a nagyközönség köreiben terjedő aggodalmakkal is meg kellett küzdeniük. Felmerült, hogy mi történik akkor, ha az óriási energiákon történő részecskeütköztetések során mikroszkopikus fekete lyukak vagy más, bolygónkat veszélyeztető egzotikus anyagok keletkeznek. A fizikusok többsége persze egyetértett abban, hogy kevéssé valószínű, hogy ehhez hasonló történik, ugyanakkor biztosat nem tudtak állítani, hiszen a CERN létesítményében olyan kísérletek sorába terveztek belekezdeni, amelyekhez hasonlókkal még sosem próbálkozott senki. Jelenlegi ismereteink szerint persze fekete lyuk akkor keletkezik, ha egy különösen nagytömegű csillag gravitációs összeomláson megy keresztül, nem pedig szubatomi részecskék ütközése nyomán, történjen ez bármilyen nagy sebességgel is. Pontosan azért azonban, mivel olyan keveset tudunk a szubatomi világról is, különösen a Nagy Hadronütköztetőben tanulmányozni kívánt különleges részecskékről, a fizikusok komoly mérlegelésnek vetették alá a felvetődő apokaliptikus elméleteket. Vizsgálódásukat három alapvető, bár kevéssé valószínű esemény köré építették fel: először is azt kezdték kutatni, hogy létrejöhetnek-e egyáltalán a részecskegyorsítóban fekete lyukak, másodszor hogy ezek fennmaradhatnak-e egy ezredmásodpercnél hosszabb ideig, végül pedig azt is vizsgálták, hogy milyen mennyiségű anyag elnyelésére lennének képesek az ilyen objektumok. Az első opció, vagyis a miniatűr fekete lyukak mesterséges eszközökkel való létrehozásának lehetősége a kutatók többségét nem pánikkal, hanem izgatottsággal tölti el. Don Lincoln, a Fermilab fizikusa szerint, akinek ez elsőként sikerülne, az már készülődhetne is Stockholmba, mert garantáltan megkapná a Nobel-díjat. Ahogy a szakértő fogalmazott, ha képesek lennénk ezen objektumok létrehozására, rendkívül fontos dolgokat tudhatnánk meg a minket körülvevő világról, és annak keletkezéséről.

Ezen új ismeretek egyike lenne, hogy léteznek-e más dimenziók is a négy ismert mellett. Meglehetősen nehéz elképzelni, hogy milyenek is lehetnek ezek az extra dimenziók, amelyek az aprócska fekete lyukakban vannak „összecsomagolva”, de létezésük a fizikusok szerint magyarázatot adna arra, hogy miért ilyen gyenge a gravitáció univerzumunkban, elméletben ugyanis jóval erősebbnek kellene lennie. A fekete lyukak esetében azonban a gravitáció minden. A feltevések szerint, amennyiben léteznek más dimenziók, ezek apró fekete lyukak formájában „betüremkedhetnek” az általunk ismert térbe. Ezzel el is érkeztünk a második ponthoz, hogy tudniillik meddig létezhetne egy-egy ilyen fekete lyuk. Jelenlegi feltevéseink szerint minden fekete lyuk „párolog”. Az elsőként Stephen Hawking által megjósolt, Hawking-sugárzásnak nevezett jelenség lényege, hogy a fekete lyukak különféle kvantummechanikai folyamatok következtében energiát sugároznak ki magukból, emiatt viszont tömegük folyamatosan csökken. Minél kisebb egy fekete lyuk, annál rövidebb ideig tart ki a benne tárolódó tömeg, illetve energia, mielőtt megsemmisülne. Egy mikroszkopikus méretű objektum tehát gyakorlatilag keletkezése pillanatában el is tűnne. De tegyük fel, hogy mind Einstein, mind Hawking tévedett, és a keletkező fekete lyuk elég hosszú ideig fennmarad ahhoz, hogy elkezdje magába szippantani a körülötte található anyagot. Mivel a közelében levő atomok is óriásinak tűnnének hozzá képest, nem tudna mit magához vonzani, így nem lenne képes táplálkozni.

Nem a Nagy Hadronütköztető beindítása volt az első eset, hogy szubatomi részecskékkel kapcsolatos kísérletek miatt aggódni kezdett a világ sorsáért a közvélemény. 1979-ben maguk a Berkeley kutatói is komolyan fontolóra vették, hogy újdonsült részecskegyorsítójuk nem jelent-e veszélyt a bolygóra. Végül azonban úgy döntöttek, hogy a Föld puszta léte bizonyítja, hogy nem kell különösebben aggódni a nagyenergiájú részecskék ütközései miatt. Bolygónkat (és minden mást az univerzumban) ugyanis kozmikus sugárzás formájában folyamatosan bombázzák ilyenek, az eltelt évmilliárdok alatt mégsem történt semmi tragikus. Nem keletkezett a közelünkben a Föld létét veszélyeztető fekete lyuk, sem pedig olyan anyag, amely problémát okozott volna, pedig meglehetősen hosszú idő állt a rendelkezésre ahhoz, hogy a legritkábban előforduló ütközési variációk is megessenek. Úgy tűnik tehát, hogy a három felvetett esemény közül legalább egy nem történik meg. A legvalószínűbb, hogy egyszerű részecskeütköztetéssel nem lehet fekete lyukakat létrehozni, vagy amennyiben mégis keletkeznek ilyenek, azok miniatűr méretük miatt annyira rövid ideig léteznek, hogy semmiféle veszélyt nem jelentenek, hiszen nincs idejük arra, hogy bármiféle hatást kifejtsenek akár egyetlen atomra is, gondolták a kutatók. Ez a meggyőződés aztán egészen a kilencvenes évekig kitartott, amikor a Nagy Hadronütköztető egyik elődje, a RHIC (relativisztikus nehézion-ütköztető) megkezdte működését az Amerikai Egyesült Államokban. Amikor a szakértők ennek lehetséges veszélyeit mérlegelték néhány aprócska hibát találtak a korábbi biztonsági eszmefuttatásban. Az egyik problémát a legendás feketelyuk-kutató, William Unruh fogalmazta meg: van némi esély arra, hogy a Hawking-sugárzás valójában nem létezik. Ahogy a szakértő fogalmazott, a fizikának nagyon-nagyon furcsának kellene lennie ahhoz, hogy ez igaz legyen, de teljesen nem zárható ki a lehetőség. Ha viszont a fekete lyukak nem párolognak, akkor a mikroszkopikus méretű esetleges objektumoknak jóval több idő állhat a rendelkezésükre, hogy kifejtsék hatásukat. A CERN illetékesei biztosra mentek: egy szakértői csoportot bíztak meg a részecskeütköztetés veszélyeinek egyszer és mindenkorra való tisztázásával.
A kutatócsoport egyik résztvevője, Michelangelo Mangano aztán rövidesen rájött, hogy még egy gond akad a Berkeley kutatóinak érvelésével: a Nagy Hadronütköztető részecskenyalábjai nem vehetők egy kalap alá a kozmikus sugarakkal. Míg ez utóbbiak úgy viselkednek, mintha egy gyorsuló vonat beleütközne egy álló autóba, a részecskeütköztetők munkatársai előre megfontolt szándékkal frontálisan ütköztetnek két nagysebességű „vonatot”. Míg a kozmikus sugarak az ütközést követően megváltozott irányba és sebességgel ugyan, de továbbhaladnak, a részecskeütköztetőkben az összecsattanó részecskék gyakorlatilag leállnak, és közben óriási energiák szabadulnak fel. Ha tehát az ilyen események során fekete lyukak keletkeznének, a kozmikus karambolok során születők előbb-utóbb elsodródnának tőlünk, a részecskeütköztetőkben létrejövők viszont a Földhöz képest nyugalomban maradnának. A frontális részecskeütköztetések közelebbi vizsgálatához a kutatóknak valamiféle tesztterepre volt szükségük, vagyis egy olyan helyszínre, ahol ehhez hasonló események természetes körülmények között megtörténnek. A neutroncsillagok esetében pedig valami nagyon hasonló zajlik: ezek az égitestek ugyanis annyira erős gravitációval rendelkeznek, hogy kozmikus sugarak beléjük ütközve nem lépesek továbbhaladni: mintha a vonat egy hegybe szaladna bele. Ha tehát ilyen esetekben fekete lyukak keletkeznének, azok a csillag felszínének közelében maradnának, és lassan eltűntetnék annak anyagát. Mivel azonban neutroncsillagok léteznek, és élettartamuk nem tűnik rövidebbnek a csillagfejlődési elméletek alapján vártnál, a mikroszkopikus fekete lyukak nem lehetnek valóságosak, vélte Mangano. A kutató ezt követően felvette a kapcsolatot Steven Giddings-szel, aki elsőként írt tanulmányt arról, hogy miért nem jöhetnek létre miniatűr fekete lyukak. Giddings nagyon hasonló módon gondolkodott, és mire Mangano megkereste, már bele is kezdett a neutroncsillagok vizsgálatába, hogy tesztelje eszmefuttatása helyességét. A két kutató végül a közös munka mellett döntött, amely azonban nehezebbnek bizonyult, mint elsőre gondolták. A neutroncsillagok fizikájának megértése önmagában sem egyszerű feladat, és mindezt kombinálni kellett a különféle energiájú kozmikus sugarakról való ismeretekkel, illetve a fekete lyukakkal kapcsolatos információkkal is. „Rendkívül izgalmas volt a feladat” – mondja Mangano. „Olyan volt, mintha újra visszaültünk volna az iskolapadba, ahol minden nap újabb és újabb dolgokra csodálkozhat rá az ember.”

A kollégák többsége úgy vélte, hogy csak idejüket vesztegetik, a páros azonban hónapokig spekulált az eshetőségeken, mielőtt rájöttek, hogy a neutroncsillagok mégsem felelnek meg az elmélet tesztelésére. Az égitestek gravitációja ugyanis olyannyira erős, hogy a világűrből érkező legnagyobb energiájú részecske sem képes nagyobb sebességgel belépni a csillag anyagába: a sugarak túlságosan lelassulnak, mielőtt a neutroncsillag részecskéivel találkoznának, így maguk az ütközések már alacsony energiákon folynak. Giddings és Mangano azonban nem adta fel, és a következő körben a fehér törpéket kezdték vizsgálni. Ezek tömege (és gravitációja) szintén elegendő a kozmikus sugarak „megállításához”, vagyis a potenciálisan létrejövő fekete lyukak szintén azok közelében maradnának. A páros nyolc olyan fehér törpét azonosított, amelyek tömegük és koruk alapján mára már nem létezhetnének, ha a részecskeütközések során fekete lyukak keletkeznének, kielégítően igazolva a Nagy Hadronütköztető biztonságosságát. A kutatók publikálták eredményeiket, és a civil közönség nagy része, illetve a tudományos közösség is megnyugodott. Továbbra is akadtak azonban heves ellenzői a részecskeütköztető beindításának. A legnagyobb probléma a kritikusok szerint, hogy a „mindent eldöntő” tanulmányt egyáltalán nem független szakértők publikálták, hanem olyan tudósok, akiknek nagyon is érdekükben állt a Nagy Hadronütköztető beindítása. Persze a történet kapcsán olyan, már-már filozófiai magasságokat feszegető kérdéseket is fel lehetne tenni, hogy attól még, hogy a kozmikus sugárzás formájában érkező részecskék mindeddig nem pusztították el a Földet, mi biztosíték van arra, hogy holnap nem történik valami végzetes? Mi van, ha minden, amit igaznak vélünk a fizikával kapcsolatban, helytelen? Erre is van esély, bár pontosan a Nagy Hadronütköztető elmúlt évekbeli működése és eredményei teszik nagyon-nagyon valószínűtlenné, hogy teljesen rossz nyomon járnánk a világegyetem működésével kapcsolatban. A világ legnagyobb részecskeütköztetője jelenleg fejlesztési és karbantartási munkálatok miatt áll, de 2015-ös újraindítása után minden korábbinál nagyobb energián folynak majd az ütköztetések, remélhetőleg újabb izgalmas felfedezésekhez segítve hozzá az emberiséget.

Új hozzászólás írásához előbb jelentkezz be!

Eddigi hozzászólások

66. nemlehet
2013.08.21. 10:32
Lehet aggódni mindenen és továbbra is kőbaltával vadászni és nyersen enni a húst, de az ember épp azért ember mert nem így viselkedik. Kockázatot kell vállalni a haladás érdekében. Ha ezzel elpusztítjuk magunkat hát ez van. Bár nem valószínű, hogy így lenne.

Amúgy a Fukusimai erőműról meg annyit, hogy nagyon szeret most ezen lovagolni a sajtó, de még ezzel és Csernobillal együtt is sokkal kevesebb környezeti terhelést jelentenek az atomerőművek mint a fosszilis energiahordozókkal működők. Ez most látványos katasztrófa és az emberek nagyon félnek az atomtól, de azért évente hány felborult/elsüllyedt/megsérült tanker van? Mennyi CO2, CO, SO2 jut a levegőbe egy szénerőműből? Nem kéne elfelejteni, hogy még mindig ez a legjobb alternatíva jelenleg. Amíg nem lesz fúziós erőmű.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
65. Simba
2013.08.21. 11:31
Minden félelem alaptalan, és butaság! Sosem lesz fekete lyuk, meg antianyag bomba egy részecskegyorsítóból!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
64. rtagore
2013.08.21. 14:52
A kísérletek közben egyszer csak előbukkannak a 9. dimenzióból az idegenek és leigázzák a Földet.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
63. DogTheDog
2013.08.21. 15:27
Pedig engem mindig is izgatott,hogy mi tortenik a tejjel,ha beleontom egy fekete lyukba
Lehet,hogy forradalmi ujitas lesz a masik oldalon a dimenziovaltott tej.Na mindegy,mar ezekre sem lehet szamitani
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
62. mikej95
2013.08.21. 15:30
Tudjuk. A sötét anyagot pedig azért nem találják, mert az emberek fejében van.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
61. rtagore
2013.08.21. 15:35
@DogTheDog: Nem tudtad, hogy ha a fekete lyukba tejet öntesz, a másik oldalon feketekávé lesz belőle?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
60. ravkin
2013.08.21. 15:41
" fekete lyuk akkor keletkezik, ha egy különösen nagytömegű csillag gravitációs összeomláson megy keresztül, nem pedig szubatomi részecskék ütközése nyomán, történjen ez bármilyen nagy sebességgel is "

Szerintem itt van a cikkben a lényeg, ugyanis van az a sztereotíp nézet, hogyha valamai szingularitás akkor az fekete lyuk, és az magába fog szippantani mindent, ami téves, hiszen a fekete lyuk egy égitest ami sohasem fog megjelenni a hadron ütköztetőben és nem fog beszippantani semmit sem. Fekete lyukak nagytömegű halott csilagok amik nagy tömegüg révén képesek hatalmas gravitációt létrehozni, szerintem itt amire az elméleti fizikusok gondolnak az egy gerjeszett szingularitás vagy szingularitás közeli állapot lenne, ami persze csak elméletben létezik jelenleg, és ezt az elméleti állapotát is csak az ütköztetőnek köszönhetné, így nem nagyon tudom honnan lenne plusz energiája vagy tömege hogy bármit is beszippantson.

Példának említhetném a fúziós erőművet ahol tulajdonképpen a napban hasonló folyamat megy végbe, mégsem fog nappá (égitesté) változni és hirtelen beszipattani mindent.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
59. freyr
2013.08.21. 16:56
Mondjuk azért az nagyon beteg, hogy még napjainkban is vannak a tudományos kísérleteket ellenzők, akiknek ugyan fogalmuk sincs arról, hogy mi ellen tiltakoznak, de mivel fel sem fogják, ezért a teljes emberiségre nézve veszélyesnek bélyegzik és sci-fikből vett elemekkel magyarázzák a véleményüket.

Jut eszembe: Naprakész információ angolul, hogy elpusztította-e a világot az LHC
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
58. Ronan
2013.08.21. 17:23
De veszélyt jelent csak a tudósok szerintem igazból nem nagyon vannak tisztában azzal hogy lehet egy bolygó életével játszani,de csak akkor ha ők maradnak egyedül rajta,őket nyugodtan beszívhatja egy fekete lyuk.Én nem sci-fi-ből vett dolgokal akarok magyarázkodni nyilván azért kísérletezzenek hogy tanuljanak belőle csak lehetőleg ne rajtam és ember társaimon tegyék ezt mert én nem vagyok "kísérleti patkány".A földönkivüliek nem igázzák le földet mert elég ha fejüket fogják azért mert amiket tesznek az emberek egymás ellen,ahelyett hogy összefognának végre és rendbe tennék a "szaros pelenkát".
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
57. Simba mikej...
2013.08.21. 18:23
Cáfold meg kérlek!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
56. Asagrim
2013.08.21. 18:24
freyr

"Mondjuk azért az nagyon beteg, hogy még napjainkban is vannak a tudományos kísérleteket ellenzők, akiknek ugyan fogalmuk sincs arról, hogy mi ellen tiltakoznak, [...]"

Azért a csapassunk egymásnak 2 részecskét és mérjük le hogy mi történik, nem éppen arról tanúskodik hogy pontosan tudnák mit csinálnak, ellenben a tübingeni egyetemen még a portásnak is több fogalma van arról, hogy mi ellen tiltakozik ha az LHC-ról van szó, nemhogy egy professzornak.

Nem tippelgetnek és a kisujjukból szopják ki, hogy szerintük a procedúra miért veszélyes, ugyanolyan matematikai modellek alapján hagyatkoznak vészjóslatokba, mint az LHC-ban részecskéket ütköztető tudósok, akik a saját matematikai modelljük igazolásának a szándékából csinálják azt, amit.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
55. Simba
2013.08.21. 18:54
Asagrim: kérdés melyik modell a helyes. Eddig nem lett fekete lyuk, és nem is pusztult el a Föld. És ha tippelnem kell nem is fog.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
54. Asagrim Simba
2013.08.21. 19:18
Nem vagyok eléggé tájékozott a témában ahhoz, hogy bármelyik oldalon állást foglaljak, de józan parasztiból ítélve baromságnak tartom lehülyézni bármelyik két álláspont képviselőjét, mert képzettségben egyező felek nem értenek egyet egymással.

Tehát erős ilyet szövegelni, hogy "fogalmuk sincs arról, hogy mi ellen tiltakoznak". Sokkal több fogalmuk van róla, mint akárkinek aki ide firkál iponra hozzászólni.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
53. rtagore
2013.08.21. 19:51
ravkinnál az igazság.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
52. Simba
2013.08.21. 20:01
A tudományos berkeken belüli vita az rendben, de ez szerepel a cikkben "nagyközönség köreiben terjedő aggodalmak" én a "nagyközönség" esetében nem a tudományos fokozattal rendelkezőket említeném.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
51. Asagrim Simba
2013.08.21. 20:04
A nagyközönség köreiben nem terjedne semmiféle aggodalom, ha ezt egyes tudományos fokozattal rendelkező emberek nem hoznák fel mint valós aggodalmat.

Szóval igenis említeni kell őket, ők adják a nagyközönség alá a lovat.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
50. Simba
2013.08.21. 20:09
"Azért a csapassunk egymásnak 2 részecskét és mérjük le hogy mi történik, nem éppen arról tanúskodik hogy pontosan tudnák mit csinálnak"

Ez meg szimplán hülyeség. Pontosan tudják mit csinálnak. Protonokat ütköztetnek nagy sebességgel. Ezt még egy laikus is tudja. Ráadásul ez kísérleti fizika, ami elméleti fizikára épít, tehát valaki kitalál valamit (finoman fogalmazva), és ők ezt keresik. Az meg a kísérlettől függ, hogy igaznak bizonyul e vagy hamisnak. Jó példa erre a Higgs bozon. Tehát pontosan tudják mit csinálnak.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
49. Simba Asagr...
2013.08.21. 20:11
Oké, de megint csak olyan ellen tiltakozik, amit nem ért a "nagyközönség". A te álláspontod szerint. Egyébként minek vitatkozunk itt olyanról, amit én sem, meg te sem értesz?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
48. freyr
2013.08.21. 20:14
Asagrim: a tiltakozók többsége egyáltalán nem tudós, hanem városi paraszt. A tudósok ugyanis alátámasztható érvekkel állnak elő, nem tagadnak, hanem cáfolnak. Akik viszont azt hiszik, hogy részecskék összeütköztetéséből bármi problémája lehet az emberiségnek, az egyáltalán nem ezen a világon él. Legrosszabb esetben létrehoznak egy egzotikus részecskét, amit semmilyen módszerrel nem lesznek képesek elemezni, aztán ülhetnek vissza az elméleti fizikusok az asztalaikhoz, hogy elölről kezdjék a nagy elméleteket, mert fogalmuk sincs, hogy mit láttak, de semmilyen létező modellbe nem illik bele.
Matematikailag meg bármit be lehet bizonyítani, matematikailag az is lehetséges, hogy egyetlen részecske az egész Univerzumot újra összesűrítse az ősrobbanás előtti állapotába és ehhez csak időre van szüksége.
A valódi tudósok már olyan kérdésekre keresik a választ, amiket mi (és az emberek többsége, beleértve a tiltakozókat is) meg sem értenénk. Mármint a kérdéseket, nemhogy a választ.
És pont erre van szükségünk. Nem lesz kvantum számítógép, nem lesz teleportálás, nem lesz nanorobot, nem lesz mélyűr-kutatás se, ha nem végeznek ilyen kísérleteket. Még csak elméletben sincs egyetlen más mód sem, amivel megpróbálhatnák megfigyelni a gravitáció gyengeségét vagy a háromnál több térdimenzió létezését, vagy hogy mi az, amitől az Univerzum sokkal nehezebbnek tűnik, mint amilyennek látszik.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
47. langward
2013.08.21. 21:57
[LINK]
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
46. Humbuk
2013.08.21. 22:33
Szerintem: Mind a két oldalnak igaza lehet! Ki tudja, hogy nem fognak-e túllépni egy elméleti határt, amely már galibát okozhat?
Hiszen erre senki nem mondhatja teljes bizonyossággal, hogy nem veszélyes. Főleg, hogy 2015-től még nagyobb energiákkal folyik majd a kísérletezés!
Természetesen minden veszélyes és ilyen félelmek miatt kár lenne kihagyni az ismeretlen felfedezését! Ha meg ütött az emberiség órája, hát ütött. ^^

De tudjátok mit? Majd megkérdezem nektek, hogy mit gondolnak az ottani fizikusok erről, szeptemberben. [CERN open days!] A belépő ingyenes!
Aki csak tud, jöjjön el! Ha időben regisztráltok, akkor még a földalatti komplexumokba is lejuthattok, ha sikerül a sorsoláson jegyet foglalnotok [Igen ez is ingyenes!] (sajnos egy ember csak egy helyre látogathat ebben az évben)
Jegyeket ált hetente "sorsolnak", 500-1000 között minden alkalommal.
Sok sikert!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
45. Ronan
2013.08.21. 22:58
És még ha van is fogalmuk arrol amit csinálnak éppen akkor sem biztos az eredmény bármi közbe jöhet.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
44. Asagrim ravki...
2013.08.21. 23:12
ravkin

"Fekete lyukak nagytömegű halott csilagok amik nagy tömegüg révén képesek hatalmas gravitációt létrehozni ..."

Minden, azaz minden fekete lyukká alakul, aminek akkora az anyagsűrűsége, hogy magába roskad. Ha az E=mc^2 képletet vesszük alapul, látszik, hogy valami minél gyorsabb, annál nagyobb a tömege.

A két proton egymással szemben másodpercenként 11 245 kört tesz meg a részecskegyorsítóban, vagyis a fénysebesség 99,99 százalékával haladnak mielőtt egymásnak ütköznek. Ez marha nagy tömeget jelent, szóval vezethet fekete lyuk kialakulásához DE:

- olyan iszonyat kicsi lenne, hogy nem lenne anyag a gravitációs vonzáskörzetében, elvégre az egész részecskegyorsítóban az a pláne hogy tökéletes vákuumban ütköztetnek protonokat ahol más részecske nincs amivel kölcsönhatásba léphetnek
- ha nincs mit bekebelezni, nemhogy nőni nem tud, szinte abban a pillanatban meg is szűnik ahogy létrejött, azonnal disszipálódik a Hawking sugárzás miatt

Ez a "mainstream" elmélet, és emiatt mondják a CERN-ben dolgozók hogy ez az egész műbalhé.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
43. Simba
2013.08.22. 07:47
A helyzet az, hogy jelen dolgok állása szerint műbalhé.Ha tévedünk, akkor beszopjuk, de leginkább dobhatjuk a kútba az eddigi tudásunkat. Mai ismerteink kizárják a fekete lyukas problémát. A félelmek, meg egyszerűen nem állnak szilárd lábakon.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
42. boond69
2013.08.22. 08:44
"A fizikusok többsége persze egyetértett abban, hogy kevéssé valószínű, hogy ehhez hasonló történik, ugyanakkor biztosat nem tudtak állítani, hiszen a CERN létesítményében olyan kísérletek sorába terveztek belekezdeni, amelyekhez hasonlókkal még sosem próbálkozott senki."

"Pontosan azért azonban, mivel olyan keveset tudunk a szubatomi világról is, különösen a Nagy Hadronütköztetőben tanulmányozni kívánt különleges részecskékről, a fizikusok komoly mérlegelésnek vetették alá a felvetődő apokaliptikus elméleteket. Vizsgálódásukat három alapvető, bár kevéssé valószínű esemény köré építették fel: először is azt kezdték kutatni, hogy létrejöhetnek-e egyáltalán a részecskegyorsítóban fekete lyukak, másodszor hogy ezek fennmaradhatnak-e egy ezredmásodpercnél hosszabb ideig, végül pedig azt is vizsgálták, hogy milyen mennyiségű anyag elnyelésére lennének képesek az ilyen objektumok."

"A feltevések szerint, amennyiben léteznek más dimenziók, ezek apró fekete lyukak formájában „betüremkedhetnek” az általunk ismert térbe."

"Jelenlegi feltevéseink szerint minden fekete lyuk „párolog”. Az elsőként Stephen Hawking által megjósolt,"

"Úgy tűnik tehát, hogy a három felvetett esemény közül legalább egy nem történik meg. A legvalószínűbb, hogy egyszerű részecskeütköztetéssel nem lehet fekete lyukakat létrehozni, vagy amennyiben mégis keletkeznek ilyenek, azok miniatűr méretük miatt annyira rövid ideig léteznek, hogy semmiféle veszélyt nem jelentenek, hiszen nincs idejük arra, hogy bármiféle hatást kifejtsenek akár egyetlen atomra is, gondolták a kutatók."

Csak pár kiemelt idézet a cikkből,ami a tudósok szájából hangzottak el és még számukra se biztos egyáltalán mi történne a kísérletek során.
Ezek többsége még tőlük is csak jóslatokat, feltételezéseket, kérdéseket, kétléseket, találgatásokat sorol fel a cikk.
Akkor tudják, hogy mit csinálnak vagy milyen dolgok folyamatát indítják el, ha végül is még ők se tudják. Valamint az elméleti fizika se produkált minden esetben 100%-os produktumot.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
41. kiskoller
2013.08.22. 08:47
Csak úgy megjegyzem, hogy nem is egy, mára tudomáynosan megalapozott elmélet szerint vannak a Naprendszerünkben is miniatür fekete lyukak, csak ezek olyan picik, hogy nem tudnak anyagot magukba szívni.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
40. bodocz70
2013.08.22. 08:55
Minden esetre ez egy nagyon drága játék és persze nincs is sok értelme (isteni részecske keresése). Olyan, mint a sör-atom hasítása.
Vitatkozunk, hogy eljön a világvége, miközben a globális felmelegedéssel talán már visszafordíthatatlan folyamatot indítottunk el. Érdekes azzal kapcsolatban pozitív fejlesztésekről -pláne globális szinten- nem hallani. Ezek a tudósok meg, mint kisgyerek a karácsonyi ajándékbontásnál, keresik az ismeretlent, persze anyagi szinten. Szerintem ezekkel a kutatásokkal nem vagyunk előrébb. OFF.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
39. Asagrim bodoc...
2013.08.22. 11:35
A tudomány népszerűsítésével foglalkozó (és így az információkat közérthető szintre erősen felhigító) tudósok szerint sem lesz a mindennapi életben is megjelenő eredménye annak, hogy az ősrobbanás utáni közvetlen állapotokat kutatják a CERN-ben.

Ettől viszont a létjogosultságukat még nem kérdőjelezem meg, én is kíváncsi vagyok hogy mi sül ki az egészből.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
38. misi444
2013.08.22. 11:38
Mi értelme lenne a kísérletezésnek, ha pontosan tudnák, mi fog történni? Sehol sem lenne az emberiség, ha félt volna a kísérletektől. Persze mindig van kockázat, történnek balesetek, de másképpen nem lehet előrehaladni.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
37. DogTheDog
2013.08.22. 11:48
Itt nem az a felelmetes,hogy mit is csinalnak,hanem,hogy mekkora gondot tud ott esetleg okozni egy ember butasaga.Minden katasztrofanal kb ezen mulott minden.Az emberi ostobasag faktorat pedig sem alabecsulni nemerdemes,sem megbecsulni nem lehet.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
36. Peter1987
2013.08.22. 13:20
Azért érdemes belegondolni. Nem valószínű, hogy bármilyen jelentősége lesz a mindennapi életben annak amit tanálnak. Érdekesnek lehet, hogy érdekes, de.. Mennyi energia megy el erre? Mennyi pénz? Ez mind mehetne olyan területekre is, mint pl. az élelmiszeripar, vagy a gyógyszeripar. Meg miközben az egész világnak spórolni kellene és csökkenteni az energiaigényeket,ők egyre nagyobb energiafelhasználással kísérleteznek. Mert kíváncsiak...
Ehhez még hozzáadjuk, hogy veszélyes is, és láthatjuk, hogy mekkora marhaság az egész. OK, kell néha kockázatokat vállalni, de nem mindegy mekkorát, és nem mindegy milyen áron. Az ésszerűségnek vannak a határai.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
35. _DiEGO_
2013.08.22. 13:44
Ez meg szimplán hülyeség. Pontosan tudják mit csinálnak.

1. Kísérletezés - valamit próbálnak megalkotni , megvalósítni , nemtudni mi lesz , sikerül-e ?
2. Tesztelés - itt már ugye a félkész-kész állapot van , tudják mit csinálnak , mi történik , de esetleges módosítás várható még
3. Pontosan tudják mit csinálnak , akkor miért kísérletezgetnek ???
ugyanmár , sok süketelés ... kísérletezgetnek és találgatnak hogy mi lehet majd belőle ... és pont ezért a tiltakozás , mert xarul is elsülhet a dolog ...
Menjenek a holdra és kísérletezzenek ott

Az nem egy film , itt nem lehet visszapörgetni dolgokat ... ha a baj megtörténik.
Újabb tudósok a cikknél újfenn
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
34. kiskoller Peter...
2013.08.22. 14:52
Szerintem butaság előre jósolgatni egy kísérlet utáni új tudományos elméletek hasznosságát.

Amúgy nézz utána, hogy pontosan mekkora energiával ütköztetnek atomokat, mert szerintem nem vagy tisztában az arányokkal.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
33. Simba Peter...
2013.08.22. 17:53
Ne! Nem vagy tisztában vele, hogy mi célból is üzemelnek ezek az eszközök. Segítek a "nagy" kérdésekre keresik a választ. Persze az élelmiszeripar is fontos, de egyik sem zárja ki a másikat.

_DiEGO_:
részecskéket ütköztetünk nagy sebességgel? Igen. Tehát miért is nem tudnánk mit csinálunk? Pontosan tudjuk mit teszünk, csak a kísérlet eredményével nem vagyunk tisztában. De ettől még tudjuk mi történik.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
32. mythbuster
2013.08.23. 17:32
Én nem aggódnék azért hogy a kutatóink kitartó munkjának köszönhetően idegenek lepik el európát, nagyobb a valószínűsége hogy összehoznak valamit amivel kinyírnak odaát egy teljes nemzetet. Mondjuk jobban örülnék ha nem a szomszédban tanulmányoznák az elhülyülést, mert valamit elb@sznak és arra ébredek, hogy farkasszemet nézek egy fekete lyukkal egytől egyik seggbe lesznek rúgva! Vigyék a szarjukat a Marsra curiosityvel kisérletezzenek rajta, ne a Földön végezzék ezeket a kisérleteket. Inkább nyírjanak ki egy jelentéktelen bolygót mintsem a teljes emberiséget veszélyeztetik ilyen kísérletekkel. Az hogy valaminek az előfordulási valószínűsége kicsi nem egyenértékű azzal hogy nem fordulhat elő! Márpedig ha fekete lyuk lesz akkor egy olyan dologgal állunk szembe amit nem ismerünk. Márpedig amit nem ismerünk attól félünk és azzal nem játszunk. Lehetséges hogy létrejön a fekete lyuk majd meg is szűnik, de az is lehet hogy ottmarad, vagy az is hogy akkora vákum energiát hoz létre aminek az a pár méter acél és tekercsfal nem áll majd ellen és ha onnan kiszabadul nem kell részleteznem... Ez nem egy olyan dolog amit házikedvencként otthon terráriumban kényeztetünk. Fekete lyuk akkor jön létre ha egy égitest gravitéciója összeomlik, viszont ha fénysebességgel ütköztetünk két objektumot akkor azok gravitációja is össze fog omlani.

Itt most nem egy atomreaktorról van szó amit ismerünk, és amire a Japánok és ukránok már immunisak, hanem egy idegen anyagról van szó amit tudunk definiálni de soha nem láttunk működni. Márpedig az elmélet sokszor téves állításokon alapul, mindaddíg míg azt egy gyakorlati alkalmazása meg nem erősítí vagy cáfolja. Lásd a pi értékét fölülírta egy szuperszámítógép, vagy az atomot is mindaddíg tudatlanul alkalmazták míg gyakorlatban rájöttek hogy a nagy bumm mögött a sugárzás egy teljes nemzetet képes megsebezni. Csernobyl után kezdték megerősíteni az erőműveket, persze én támogatom az atomot de azt ismerjük és tudjuk mire képes így kezelni is tudjuk, a fekete lyukakról azonban gyakorlati tapasztalatunk nincs.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
31. freyr
2013.08.23. 17:54
Nem lehetne pontozni a hozzászólásokat is, hogy el lehessen tüntetni a sok mentális maszturbációt egy nagyon fontos tudományos kísérlet által okozott világvége lehetőségéről?
Az agyam eldobom, hogy 2013-ban a sötét középkor köszön vissza az emberek tudományhoz való hozzáállásában.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
30. Simba mythb...
2013.08.23. 17:59
Jézusom!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
29. Humbuk
2013.08.23. 19:10
mythbuster: Nem akartam, de beszállok a játékba!
Mit szólsz akkor azokhoz az elméletekhez, amelyek azt mondják, hogy a feketlyukból vákuumon "keresztül" energiát lehet kinyerni? (Természetesen kísérletileg próbálják igazolni, nem a cernben).

Mellesleg ha beszippant egy feketelyuk, akkor a mai elméletek szerint amikor eléred az esemény horizontot, megszűnik az idő. --> Mire meghalsz, már lehet, hogy a galaxisunk sem lesz meg Ez azért valami!! ^^
Az esemény horizonthoz közeledve ezekszerint lassulnia kell az időnek( hogy elérje a 0 határértéket), tehát lesz bőven időd mindenre, még tanulni is akár! Ha ügyes vagy és megfejted a feketlyukak fizikáját, akár még meg is menekülhetsz

Azért ne vegye komolyan senki a kommentem ^^ (sok volt a meló)
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
28. hEngi
2013.08.24. 12:46
Vicces olvasni néhány foteltudós mekkora marhaságokat tud összehozni. A "kiszabaduló" fekete lyuk volt a kedvencem
Peter1987: Komolyan a fizikai kisérletekből kéne lefaragni? Nem ám a hadiipar dehogy
Még hogy semmi hasznos nem fog kisülni? Ezt komolyan gondolod? Ha csak az derül ki hogy eddig tévedtek már az is haladás. Rengeteg kísérlet folyik a cern-ben. Amik bizony az élet rengeteg területére lehetnek/lettek kihatással. Rengeteg tudóst tudnak foglalkoztatni akik támogatást kapnak valamint eszközöket kísérleteik, kutatásaik folytatásához. De TE tudod mi fogja majd előre vinni az emberiséget Biztos azért sikerült létrehozniuk ezt mert az olyan értelmes emberek mint te éppen a barátokköztet nézték és véletlenül átcsúszott a költségvetéseken és engedélyeztetéseken. Így ezek a kontárok végre építhettek egy tudós játszóteret ahol egymásnak lökdöshetik a kis cuccaikat.

Nem a fekete lyukaktól kéne félni hanem az ilyen elborult emberektől mint te
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
27. freyr
2013.08.24. 21:10
Michael Specter: The danger of science denial
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
26. Peter1987
2013.08.25. 06:43
"Kedves" hEngi. Azt speciel, hogy nem sok haszna lehet a mindennapi életben valójában Asagrim-től idéztem "A tudomány népszerűsítésével foglalkozó (és így az információkat közérthető szintre erősen felhigító) tudósok szerint sem lesz a mindennapi életben is megjelenő eredménye annak, hogy az ősrobbanás utáni közvetlen állapotokat kutatják a CERN-ben.".
Azt meg ne hidd, hogy a hadiipar nem használ fel minden tudományos eredményt magának amit lehet, hidd el, ha ott találnak valamit, azt is fel fogják használni.. Azt meg, ahogy rólam írsz, kikérem magamnak, nem is ismersz.
Nagyon is tisztában vagyok vele, hogy mit kutatnak ott, mivel ezt kb. mindenhol részletesebben leírják, mint ahogy az itt reagálók tették. Az energiafelhasználás lehet, hogy globális szinten elenyésző, de attól még 1TWh szerintem elég komoly, a pénzt tekintve pedig eurómilliárdokról van szó. Nem azt mondom, hogy tudom, mi fogja előrevinni az emberiséget, de rohadt sok olyan dolog van, amivel nem foglalkoznak eléggé, másra meg ennyi pénzt áldoznak. Az meg, hogy mi csúszik át költsévetéseken és engedélyeztetéseken, azt ne részletezzük. Az az 1% dönt mindenről, akinek a világ vagyonának 99%-a a kezében van, és tudjuk milyen jó döntéseket tudnak hozni (saját maguknak)... Lehet, hogyha jobban megértik a fizikát a CERN-ben, akkor annak lesznek pozitív hatásai is, de az is biztos, hogy a nagykutyák majd felhasználják az eredményeket még pusztítóbb fegyverek, stb. létrehozására. Jó, legyen eredménye, tiszta szívemből kívánom, ha már rá ment az a rengeteg pénz...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
25. Simba Peter...
2013.08.25. 07:00
Leegyszerűsítem neked a miérteket kutatják. Azt hogy miért vagyunk, meg hogyan. A tömegpusztító fegyveres félelmeidet nem igazán értem. Ennek nem ez a célja, de a hadiipar felhasználhat más területekről is eredményeket. Egyszerűbb lenne, ha magát a hadiipart szüntetnénk be, ugye milyen jó is lenne, ha nem lenének háborúk! Ha egyszer a ti félelmeitek beigazolódnak, és felrobbantjuk a világot, hát annak elég nagy esélye lesz, hogy nem a tudomány a felelős, ha nem pár idióta politikus, vagy katona. Tudósok csinálták az atombombát, de nem Szilárdék dobták le azt Japánra!

Tömegpusztító fegyverek már léteznek jó lenne felébredni! Ráadásul nukleáris fegyverektől kezdve biológiaiig elég széles a repertoár. Többszörösen kiirthatnánk magunkat már most, ezért ez a tömegpusztitóbb már most nevetséges.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
24. Peter1987
2013.08.25. 07:25
Amire én gondolok, az mindössze annyi, hogy vannak olyan területek, ahol súlyos problémák vannak (mint pl. az általam említett élelmiszeripar/gyógyszeripar), miközben a jelenlegi fizikai elméletek az esetek közel 100%-ban közel 100%-os eredményt adnak. De legyen nektek igazatok, és hozzanak tudományos áttörést az ottani kísérletek.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
23. Simba Peter...
2013.08.25. 07:48
Szerintem nem vagy vele tisztában, hogy mekkora összegeket ölnek az általad preferált kutatásokba is. Most egy kis "semmirekellő" fizika már nem oszt, vagy szoroz. Az a 100% meg elég nagy hülyeség, szép is lenne minden elmélet 100% beigazolódna, mindenkinek igaza lenne. Egyébként meg elenyésző összeg ez, amit a CERN felemészt, én örülnék neki a legjobban, ha kitüntetett támogatást kapna a fizika.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
22. Peter1987
2013.08.25. 09:45
A jelenlegi tudomány szinte mindenre tud pontos választ adni, elég extrém végletekbe kell menni, hogy sántítson. Nem véletlen kell hozzá egy ekkora hadronütköztető, és olyan körülmények, amilyenek normál esetben nem fordulnának elő, hogy hibát keressenek. Sőt, amíg nem extrém kicsi méretekről és/vagy extrém nagy sebességekről beszélünk, még a Newton féle fizika is kielégítően pontos.
Nyilván sok embert izgat ez is, legyen. Én csak leírtam a véleményem.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
21. Simba Peter...
2013.08.25. 15:35
Ebben nagyon nem értünk egyet, és ez megmosolyogtató számomra. Látszik nem vagy otthon a témában.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
20. freyr Peter...
2013.08.25. 21:38
A jelenlegi tudomány semmire sem tud pontos választ adni, csak megközelítőleg helyeset a mi érzékszerveink által érzékelhető világban. Ráadásul még a mi életünkben el fogja érni a korlátait. Nem lehet gyorsabb számítógépeket építeni, nem lehet fejlettebb űrhajókat építeni, nem lehet jobb energiaforrást találni, mint amiket már ismerünk, ha nem kísérleteznek a kvantummechanikával. Az a következő szint, amihez az első lépéseket majdnem száz éve kezdték el megtenni!

Az extrém sebesség viszont nem kell. Newton elméletei szerint a legtöbb műhold, köztük az egész GPS rendszer használhatatlan. Az űridőjárás-előrejelzésről nem is beszélve. Ide már kell a relativitás, ami viszont csak a gravitációra ad magyarázatot, az elektrogyenge- és az erős kölcsönhatásra nem.

És akkor ilyen szerinted biztosan jelentéktelen kísérletekről, mint a kvantumteleportáció, nem is beszéltünk, amivel ha minden jól megy lehetséges lesz a fénysebességet megkerülve valódi real time kommunikációt létrehozni távolságtól függetlenül.

Ahhoz képest, hogy milyen sebességű fejlődésen ment keresztül az emberiség az I. és a II. Világháború, valamint a Hidegháború alatt, most szinte stagnálunk. És nem azért, mert nincs hova fejlődni, hanem mert nemhogy sok pénz megy el rá, hanem épp ellenkezőleg, nem kapja meg a tudomány a kellő támogatást. Pedig abból mindenki csak profitálhatna hosszú távon.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
19. Peter1987
2013.08.26. 08:46
freyr: Köszönöm szépen az észérveket, sokkal meggyőzőbb, mint amikor simán látatlanban lehülyézik az embert. Én is csak azt mondom amit látok/hallok/olvasok. Gépészmérnök hallgató vagyok, nem fizikus. Meglátjuk, milyen közvetlen hatása lesz az ottani kutatásoknak az emberek életére, én is örülnék, ha lenne valami.

Amikor az ember azt hallja, hogy nem biztos, hogy lesz eredménye, hogy milliárdok mennek el rá, és veszélyei is lehetnek, amit csak úgy tudnak megcáfolni, hogy "HA igazunk van, akkor nincs", akkor joggal lehet kételkedni. És erre nem annak kell lennie a válasznak, hogy "elborult, veszélyes ember vagy", hanem lehet értelmesen is reagálni. Ha nem erre térek vissza ebbe a topic-ba mellesleg, lehet nem is kommenteltem volna többet. Nem vagyok olyan ember, akit nem lehet meggyőzni semmiről.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
18. Simba Peter...
2013.08.26. 15:39
Ha rám célzol én még eléggé visszafogott vagyok. A fekete lyuk legegyszerűbb cáfolása ha utána számolsz. Ugye legfeljebb két atommag ütközésével lehet számolni. Tehát van két atommag tömegünk, + a gyorsításba belefektet energia. Ugye E=m*cˇ2. Ez rendkívül kis tömeg. Egy atommagot veszünk alapul az 10ˇ-15 méter. Ha kiszámoljuk a gyorsításkor keletkező tömeget mekkora térrészre kéne összesűrítenünk, hogy szingularitást hozzunk létre egy fekete lyuk tömege és sugara (Schwarzchild-sugár) alapján, akkor rendkívül kicsi pont lenne ez a térben 10ˇ-18/-19-en méter. Ez meg értelmetlen. soha nem kerülne a közelébe semmi, amit "be tudna kebelezni", főleg a rendkívül kicsi élettartalma miatt. Már ha létre tudnánk hozni ugyebár.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
17. Asagrim Simba
2013.08.26. 16:11
Erre éppen a napokban olvastam egy pszeudotudományos értekezést - nagyon finom voltam -, aminek az a lényege, hogy minden fekete lyuk egy féreglyuk is egyben, mer a hatalmas gravitáció térgörbületet okoz blabla, és a féreglyuk bármely két oldalán levő anyag képes táplálni a fekete lyukat.

Újabb agyrém annak az elméletnek a táplálására, hogy bármilyen kicsi is lesz az a CERN fekete lyuk, minmeghaluuunk, mert az így létrejött féreglyuk másik fele már lehet anyagdús térben!

Szóval nem szabad alábecsülni, hogy az emberek milyen végletekbe hajlandóak elmenni, hogy az igazukat bizonyítsák. Igaz a mondás hogy az a legrosszabb mikor a hülyeség szorgalommal párosul.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
16. Simba Asagr...
2013.08.26. 16:14
Hát mindenre van egy ellen elmélet, ahogy az látszik ebből is.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
15. VAjZY
2013.08.26. 17:03
freyr +1
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
14. enisherpa
2013.08.26. 19:58
De mit adtak nekünk a CERN kutatások? Semmit.. Kivéve mondjuk az internetet. Meg a Higgs tömegét és hasonlókat, amik alapján lehet tovább finomítani az elméletet, ami idővel elvezethet az Enterprise űrhajó megépítéséhez. Hiperhajtóművel, élelmiszer replikátorral és fúziós reaktorral.
[LINK]
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
13. Simba enish...
2013.08.26. 20:00
Ugye csak vicces akarsz lenni?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
12. Asagrim enish...
2013.08.26. 20:08
Az internetet a DARPA adta nekünk, akik a hidegháború végeztével nagylelkűen átadták a hálózatot a civil lakosságnak ingyen és bérmentve.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
11. ossyni
2013.09.03. 22:06
Állítólag fekete lyuk se létezik. Végül is még nem látott senki, lefotózni sem lehet... -csak elméletileg van !
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
10. RoGeR
2013.09.06. 21:22
A CERN már most is egy fekete lyuk. Eurómilliókat nyel el tekintélyt kölcsönözve egy olyan világképnek aminek a hatására hajlandóak vagyunk végiggürcölni az életünket semmitmondó gyárakban egy állítólagos fejlődés érdekében.
Még az is elképzelhető, hogy maga a materializmus sem más mint egy fekete lyuk az emberi elmében ami rengeteg pszichikai energiát felemésztett a történelem során és bár ki párolgott belőle néhány látszólag hasznos dolog, gyanítom csak, hogy kitöltse azt az űrt amit maga után hagy és hagyott.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
2013.09.06. 23:08
Abban hihetsz létezik akár csak az atom. Azt sem látod még is tudjuk hogy van.

RoGeR: nem értem mi a problémád. Nyilván az, hogy egy neked látszólag haszontalan dologra elkótyavetyélnek egy csomó pénzt.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
8. RoGeR
2013.09.07. 10:16
Én nem a pénzt sajnálom... sokkal inkább azt a sok embert akit az ilyen csinnadrattával körülvett "tudományos" kísérletek olyannyira elbűvölnek, hogy belefektetik a hitüket egy elképzelésbe miszerint a világ az ősrobbanás által csak úgy véletlenül lett.
Tegyük fel, hogy végül bebizonyosodik. Akkor majd élhetünk egy olyan világban ami pusztán a szerencsének köszönhető, nincs különösebb oka és célja, bolond aki értelmet talál benne a "normálisak" élete meg még maguk szerint sem ér majd többet mint egy hangyáé. Bár ezt nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen alázatosak lennének.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
7. Simba RoGeR
2013.09.07. 16:49
Miért lenne ez annyira elképzelhetetlen? És ez a "tudományos" jelzésed nevetséges. A tudomány az tudomány. A vallás az vallás nem szeretjük mi ezt itt.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
6. RoGeR
2013.09.07. 18:15
Hol lenne a CERN ha senki nem hinne az ősrobbanásban? Én csak ezt akartam érzékeltetni, hogy a "tudomány" egyházának is vannak hívei és a hirdetői is ha ekkora templomot építenek neki mint a CERN.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
5. Asagrim RoGeR
2013.09.07. 18:24
Ja, azt meg szard telibe, hogy nemhogy a felépítése, az üzemeltetése is olyan infrastruktúrát igényel, hogy munkahelyek ezreit teremtette meg a lehető összes szegmensben, az építőipartól kezdve a vendéglátáson keresztül a turizmusig.

És lám-lám, mit találtam?

"The World Wide Web began as a CERN project called ENQUIRE, initiated by Tim Berners-Lee in 1989 and Robert Cailliau in 1990."

Forrás:
http://home.web.cern.ch/about/birth-web


[sarcasm] Szóval igazad van, egy hasztalan szar, nem is értem mi a létjogosultsága! [/sarcasm]

Parafrazálnék egy mondást, amiben magadra ismerhetnél: az a legrosszabb ha a tudatlanság szorgalommal társul ...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
4. Simba RoGeR
2013.09.07. 18:44
Hát bocs a tudomány nevében, hogy merünk építeni egy olyan eszközt, amivel az elméleteket igazolhatjuk, vagy cáfolhatjuk. Én szégyenlem magam az összes tudós helyett, át is vállalom ezt a terhet lehet kövezni!

Ez nem csak az ősrobbanásról szól, koránt sem! A miértekre keressük a választ, de az is érdekel hogyan.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
3. kiskoller RoGeR
2013.09.07. 19:43
"a világ az ősrobbanás által csak úgy véletlenül lett"

Nah ebből látszik hogy még nem értetted meg teljesen a teóriát. Úgy is fogalmazhatnék, hogy fogalmad sincs miről beszélsz..
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
2. RoGeR
2013.09.07. 20:56
Ja? És az a rengeteg odaadó szolga abban a sok szegmensben tényleg hisznek az ősrobbanásban és tényleg boldogok, hogy egy ilyen szent ügyet szolgálhatnak? Vagy inkább rájuk jobban illik ez az aranyköpés kedves Asagrim?
Én próbáltam filozófikusan megközelíteni a témát ha már tényleg a miértekről van szó de tudjátok mit?
Bolond lyukból bolond szél fúj széllel szemben meg nem lehet hugyozni!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
1. Simba RoGeR
2013.09.07. 21:09
Ne haragudj, de neked fogalmad sincs a fizikáról. A kérdés az, hogy mit akarsz most itt elérni? Azt leszámítva, hogy nevetségessé teszed magad. Nem filozofálni kell! Az igazságot nem lehet gondolati úton megtalálni, ehhez kell a részecskegyorsító.

Segítek! Elméleti fizika felállít teóriákat, amit kísérleti úton próbálunk igazolni, vagy éppenséggel cáfolni. Feltudod fogni? Kísérlet, bizonyítás, mérés, megfigyelés! Még véletlenül sem azért épül, hogy egy bizonyos elméletet igazoljunk vele. Sőt lehet hogy pont ez fogja végül megbuktatni egyszer, a ma általánosan elfogadott világmodellt. Rémeket látsz, nem kéne ide filozófiát keverni, főleg úgy nem, hogy halvány lila gőzöd sincs a másik oldalról. Én sem kezdem olyanról osztani az észt, amit nem értek.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!