iPon Cikkek

Harmadszor is LIGO

Dátum | 2017. 06. 04.
Szerző | Jools
Csoport | EGYÉB

A LIGO együttműködés kutatói bejelentették, hogy 2015 szeptembere óta most a harmadik alkalommal detektáltak olyan gravitációs hullámokat, amelyeket minden bizonnyal két fekete lyuk összeolvadása keltett. Ezzel ismét megerősítették, hogy a gravitációshullám-csillagászat több mint egyszerű érdekesség, és valóban olyan, az elektromágneses hullámok megfigyelésétől gyökeresen eltérő ablakot nyit a kozmoszra, amelyen keresztül egészen újfajta módszerekkel vizsgálhatjuk az univerzumot. A legújabb észlelés során két 3 milliárd fényévnyire található fekete lyuk egyesülését figyelték meg a téridő hullámai révén a kutatók. A két égitest 31,3, illetve 19,4 naptömegű volt, és együttesen egy 48,7 naptömegű fekete lyukat hoztak létre. Ha a kiinduló tömegeket összeadjuk, világossá válik, hogy két naptömegnyi anyag hiányzik: ez az, ami energiává alakult, hullámokat keltve a téridő szövetében.
A gravitációs hullámok létezését elsőként Albert Einstein általános relativitáselmélete jelezte előre 1918-ban, és a kutatók egy ideje már elég biztosak voltak abban, hogy a téridő hullámszerűen terjedő egyenetlenségei valóban léteznek. Az elmélet értelmében az égitestek (és általában minden tömeg) torzítják környezetükben a téridőt, és ha két nehéz égitest gyorsulni kezd, például két fekete lyuk összeolvadása előtt, az esemény során koncentrikus körökben terjedő, nagyméretű gravitációs hullámok indulnak útjukra. Ezeket pedig elviekben egy nagyon távoli megfigyelő észlelni is tudja, ha képes a téridő apró összehúzódásainak és tágulásainak detektálására. A gravitációs hullámok létét 1974-ben közvetett módon sikerült igazolni, közvetlen észlelésükre azonban először csak 2015 szeptemberében, másodszor pedig ugyanezen év decemberében került sor. A hullámokat a LIGO együttműködés detektálta az említett alkalmakkor és most is. A LIGO két lézer interferométerből áll, amelyek 3000 kilométerre vannak egymástól. Mindkét detektor két egymásra merőleges, 4 kilométeres karból áll, amelyeken egy lézernyaláb kétfelé bontott fénye fut végig. Ezek többször visszaverődnek a karok végein elhelyezett tükrökről, mielőtt újra egyesülnek. A nyalábok útjának hosszát úgy határozták meg, hogy ha a téridő nem változik, azok pontosan ellentétes hullámfázisban egyesülnek, így kioltják egymást. Ha viszont gravitációs hullámok haladnak végig a karokon, azok hossza megváltozik, így a nyalábok nem oltják ki egymást, és a fénydetektorra a hullámok erejével arányos intenzitású fényjel esik. A két detektor egymástól való távolságának köszönhetően pedig az észlelések időkülönbségéből az is megállapítható, hogy honnan származnak a hullámok. A detektorok olyan érzékenyek, hogy a proton átmérőjénél kisebb hosszváltozásokat is érzékelni tudnak.
A harmadik észlelésre 2017. január 4-én került sor: délelőtt 10 óra után nem sokkal gravitációs hullámok haladtak keresztül a washingtoni, majd 3 ezredmásodperccel később a louisianai detektoron. A jel konzisztens volt azzal, amit az egymás felé spirálisan közeledő és gyorsuló fekete lyukaktól vártak a szakértők, vagyis frekvenciája gyorsan növekedett. A jel maga első pillantásra talán nem látszik túl bonyolultnak, de alapos elemzéséből megállapítható, hogy mekkora égitestek keltették, ezek milyen messze voltak a Földtől, és az is, hogy milyen gyorsan olvadtak össze. Az esemény során két naptömegnyi tömeg alakult át energiává, ami azt jelenti, hogy a másodperc töredéke alatt kétezerszer annyi energia szabadult fel, mint amennyit a Nap teljes élettartama alatt kisugároz. Ez egyébként egyenértékű teljes világegyetem átlagos energiakibocsátásával is, vagyis az összeolvadás pillanatában a két fekete lyuk annyi energiát bocsátott ki, mint amennyit az egész univerzum szokott ugyanennyi idő alatt. Óriási, felfoghatatlan energiákról van tehát szó, mire azonban a hullámok elérték a Földet, alig észlelhető fodrozódássá szelídültek. A fekete lyukak közelében azonban ez volt az adott pillanat legnagyobb energiájú eseménye az egész világegyetemben.
Az új észlelés új információkat hozott az egyesülő fekete lyukak viselkedésével kapcsolatban is. A csillagászok felfedezésük óta próbálják megérteni, hogyan kerülhetnek a fekete lyukak annyira közel egymáshoz, hogy összeolvadjanak, ha egyszer ezt korábbi fejlődési szakaszaikban nem tették meg. A LIGO csapat, amelynek tagjai az első két észlelés nyomán arra jutottak, hogy a hasonló egyesülések meglehetősen gyakoriak lehetnek az univerzumban, két elméletet vázolt fel a furcsa helyzet kialakulásával kapcsolatban. Mindkét teória két olyan csillagból indul ki, amelyek nagytömegűek, és egymáshoz viszonylag közel formálódtak. Ahogy a mellékelt ábrán látszik, az egyik leosztásban távolabb kezdik egymástól a csillagok, majd ahogy lassan kifogynak az üzemanyagból elkezdik egymás anyagát lopni, miközben egyre közelednek. Az egyik csillag végül vörös szuperóriásból fekete lyukká omlik össze, miközben a másik csillag is szuperóriássá duzzad, „közös burokba” foglalva társát. Mire a hidrogénburok eltűnik és a másik csillag is fekete lyukká alakul, a két égitest annyira közel kerül egymáshoz, hogy elkerülhetetlenné válik egyesülésük. A másik, újabb teória egy eleve szoros kettősből indul ki. Ebben az esetben két hasonló tömegű és összetételű csillag formálódik egymáshoz nagyon közel, és ezek nagyon nagy sebességgel keringenek egymás körül. Az égitestek annyira közel vannak egymáshoz, hogy kötött keringésűvé válnak, vagyis mindig ugyanazon oldalukat fordítva egymás felé pontosan ugyanannyi idő alatt fordulnak meg egyszer saját tengelyük körül, mint amennyi időbe alatt megkerülik egymást. Ez a fajta forgás homogenizálja teljes anyagukat, így amikor kifogynak a hidrogénből teljes kiterjedésükben nehezebb elemek kezdenek létrejönni. A szuperóriássá való felfúvódás ezért elmarad, és az égitestek fekete lyukká omlanak össze. A két óriási sűrűségűvé alakult objektum pályájának stabilitása megszűnik, és elkezdenek egymás felé zuhanni, majd egyesülnek. Elméletileg mindkét folyamat magyarázatot adhat az ütköző fekete lyukak gyakoriságára a világegyetemben, de a szakértők eddig úgy vélték, hogy a kettő közül valamelyik lehet a domináns, vagyis az összeolvadó fekete lyukak többsége a két vázolt folyamat közül az egyikből származik. Az fekete lyukak összeolvadásának eddigi megfigyelések alapján becsült gyakorisága miatt a kutatók kevésbé valószínűnek minősítettek egy harmadik teóriát, amely szerint az ütköző fekete lyukak egy csillaghalmaz különböző vidékein keletkeznek. Ezen elmélet szerint a fekete lyukká vált csillagok idővel a csillaghalmazok közepére vándorolnak, ahol egymással találkozva ütköznek.
A mostani megfigyelés visszahozhatja ezt a korábban leértékelt elméletet a vitába, az észlelt jel minősége alapján ugyanis úgy tűnik, hogy a két fekete lyuk forgástengelye nem volt párhuzamos. Márpedig a modellek szerint a tengelyek mind a közös burok, mind a homogénné fejlődés esetében igazodnak egymáshoz. A januárban észlelt fekete lyukak eredetét tehát a három teória közül legjobban a harmadik, az úgynevezett dinamikus formálódás magyarázza meg, amely szerint az égitestek nem együtt keletkeztek, hanem csak életük végső szakaszában kerültek egymás közelébe. A forgástengelyekkel kapcsolatos megállapításokban ugyanakkor egyelőre nagyon sok a bizonytalanság, így ezekből az eredményekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, mondja Daniel Holz asztrofizikus, a LIGO együttműködés tagja. De ha bebizonyosodik, hogy más egyesülő fekete lyukak is hasonlóan „rendetlenek”, az azt jelenti, hogy valami vagy nem stimmel a megállapított gyakorisági rátával, vagy esetleg a csillaghalmazok feltételezett alacsony mennyiségével van a probléma. De persze ezen a ponton az sem zárható ki, hogy az ütköző fekete lyukak eredetére nincs dominánsan alkalmazható modell, hanem ezek a helyzetek sokféle különböző módon alakulnak ki, mondja Duncan Brown, a LIGO csapat egy másik tagja. Egy dolog azonban biztos, a kérdést csak újabb észlelésekkel és még finomabb mérésekkel lesz esély megválaszolni.
Új hozzászólás írásához előbb jelentkezz be!

Eddigi hozzászólások

48. katt777
2017.06.04. 13:59
De olyan nincs ám, hogy „téridő”! Szövete meg főleg nincs neki (vagy csináljanak belőle ruhát, hadd utazzam akárhová és akármikorra). A „teóriáknál” jobbára már csak görgetek tovább, hiszen a megfigyelés kétségkívül figyelemre méltó tényén kívül zéró az érdemi mondanivaló. Egy fizikus (stb) ne találgasson, hanem vizsgáljon, elemezzen, következtessen és bizonyítson, ne már megint valami tessék lássék meg(se)alapozott, sok ismeretlenes teóriára keressen mondvacsinált bizonyítékot, aztán cserélgesse az elméleteit az alapján, amit éppen látni vél. Sajnálatos, hogy ezek már nem jutnak el bulvárországba, bár nyilván szigorúan védett kutatások.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
47. tomchee
2017.06.04. 14:11
Nagyszerű cikk

Remélem 1-2 évtizeden belül megtudják építeni a tervezet (sokkal)nagyobb detektort is az űrben. =)
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
46. hellego
2017.06.04. 15:49
Nagyszerű cikk! Köszönjük....
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
45. Szefmester katt7...
2017.06.04. 16:04
Neked amúgy nem szokott fájni amikor ilyeneket írsz mint amit?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
44. Uranium Szefm...
2017.06.04. 16:53
/off
Miért fájna neki? Az eddigiek alapján 100%-ban elhiszi amit ír.

/on
A cikk valóban informatív. Még egyszer köszönjük, bár erről máshol is érdemes utánaolvasni.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
43. spdrfx katt7...
2017.06.04. 17:06
De olyan van ám, hogy téridő, sőt, olyan is van, hogy a téridő szövete, ami szét is tud szakadni. Az más kérdés, hogy te nem tudsz róla, ami nem baj, viszont néhányunkat megmosolyogtat tudatlanságod..

Sőt, használnak olyan szavakat is, mint mező, mezőerősség, fodrozódik a téridő stb. A fejlett matematikában van kazal, boglya, kéve illetve még pár hasonló kifejezés.

Ha "teóriák" nem lennének, nem lenne GPS, mikrohullámú sütő, lézer, TV, etc etc. Ezeknek először megvolt az elmélete (teóriája), aztán megcsinálták, és pár év múlva már a barátok közt c. borzadalmat nézed szorgalmasan minden nap a nappalidban.


"megint valami tessék lássék meg(se)alapozott, sok ismeretlenes teóriára keressen mondvacsinált bizonyítékot"

Olvastad, hogy mire alapozzák ezeket a "teóriákat"? Láss neki, érteni nem fogod, sőt, attól tartok azt sem fogod érteni, hogy miért nem érted. Ezért is írtad azt, amit. Az iponon a cikk szerzője nyilván nem fogja levezetni neked az elméletét, pár ezer oldal lenne, de meg lehet keresni a neten, hajrá.

Ha van más elméleted a fentiekre, hajrá, írd le, hadd nevessünk egyet

 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
42. Renhoek katt7...
2017.06.04. 18:19
Vicces, hogy pont egy olyan cikk alá írod ezt, ahol a kutatók kezében egy olyan eszköz került végre, amivel közelebb kerülhetünk a kép feltárásához, és az elméletek igazolásához. Nem kis feladat, egy térben/időben ilyen távoli eseményről bármilyen méréstechnikailag bizonytható állítást leszűrni.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
41. Renhoek katt7...
2017.06.04. 18:19
Vicces, hogy pont egy olyan cikk alá írod ezt, ahol a kutatók kezében egy olyan eszköz került végre, amivel közelebb kerülhetünk a kép feltárásához, és az elméletek igazolásához. Nem kis feladat, egy térben/időben ilyen távoli eseményről bármilyen méréstechnikailag bizonytható állítást leszűrni.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
40. attihadnag...
2017.06.05. 12:03
Sziasztok,

Nem akarok meghazuttolni senkit és nem akarok bizonyitani semmit. Csak szeretném elmondani a véleményem arról, hogy azért ezek a dolgok kicsit olyan nesze semmi fogd meg jól történetek. Valamint kicsit olyan "sci-fi" jellegű inkább "mesés" dolgok....és igazából annyira megfoghatatlanok, vagy felfoghatatlanok?
Na de mindegy, kicsit elemezzük a ki a történetet.
Ugyebár arról tanúskodik a kép, hogy egy tőlünk 3 milliárd fényévre lévő eseményt deketáltak a műszerek. Biztos sokan (vagy mindenki) tudja, hogy a fényév az a távolság, amit a fény 1 év alatt megtesz. Szóval az esemény nagyon messze volt tőlünk, de ezt most ne számoljuk ki, nem lényeg. Na, szóval a gravitációs hullámok terjedési sebessége, kis amplitúdójú gravitációs hullámok esetében a fénysebesség. De itt megirták, hogy:"washingtoni, majd 3 ezredmásodperccel később a louisianai", szóval kb. 2.000 km-t 0,3 sec alatt, ez amolyan 6.500-7.000 km/sec, a fény pedig kerekitve 300.000 km -t tesz meg másodpercenként. Szóval az adott hullám sebessége legyen egy-negyvened fénysebesség. Az azt jelenti, hogy 3 milliár x 40 = 120 milliárd évig utazott az űrben mire idért. Szóval amit a jó emberek itt mértek, az kb. 120 milliárd éve történt...eltekintve a hullámot út közben ért torzitások hatásaitól. Most komolyan...120 milliárd év? Szerintem ez kicsit olyab "abstract" tudományos dolognak tűnik. De ezt rátok bizom Szép napot nektek!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
39. ChoSimba attih...
2017.06.05. 12:45
Igen, inkább bízd ránk, te meg szedd elő az általános iskolai matek füzeteidet.
Ja meg a világtérképet is !
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
38. Szefmester attih...
2017.06.05. 12:51
Kifelejtetted a táguló univerzumot a képletből mert csak MOST van olyan messze, de már majdnem okosnak tűntél. Szép napot!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
37. Kogeru
2017.06.05. 13:57
Az úgy tök jó, csak épp te levezetted nem egészen 2 sorban (ha a számolást nézzük).
Ha normális értéket akarunk kicsit többfajta állandót és változót is figyelembe kell venni nem éppen egy 5 perces házifeladat.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
36. dzsuz87 attih...
2017.06.05. 16:32
Úgy látom, nem kaptál még kielégítő választ.

A hiba ott van a számításodban, hogy a 3 ezredmásodperc az nem 0,3 s, hanem 0,003 s.
Ha kiszámolod, látszólag a hatás a fénynél gyorsabban terjedt a két város között: 666 ezer km/s jön ki. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az információ nem a két város között haladt, hanem az összeolvadás helyéről indult mindkét helyre. Ezt az időkülönbséget is használják ahhoz, hogy a forrás irányát megállapíthassák.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
35. katt777 Renho...
2017.06.06. 11:26
A vicces a PISA szövegértési teszteredmények visszaigazolása minden tudományos cikk után, ahol fél tucat vakbuzgó troll ugrik rá valamire, amiről úgy véli, hogy azt olvasta, mert nem képes azt felfogni, de buzgón dobálódzik mindegyik sehol nem igazolt elméletekkel, és akik az egyébként igazolatlan elméletek alapján készült szemléltető grafikákat rendre valós képeknek vélik. Amíg a feltételezett univerzum 5%-át vélik a tudósok önmaguk által is elismerten ismerni, és még azt is képtelenek egységes rendszerbe foglalni, addig inkább nevetséges minden ebből levont következtetés, főleg, hogy a megfigyelések legtöbbje ellentmond egymásnak A faagyúaknak javaslom elolvasni a cikk végét, ahol a megfigyelők engem igazolva elismerik, hogy minden elméletük találgatás. Ami a megfigyelés értékéből továbbra sem von le semmit, csak mindig 10* annyi a humbug, mint a tény.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
34. katt777 spdrf...
2017.06.06. 11:32
A tudatlanságod és a kifejezések nem ismerete részedről elég durva, de a tévedéseid felülmúlják mindezt. Javaslom, legelőször nézz utána a találgatás és a bizonyítékokkal alátámasztott elméletek különbözőségének, majd aztán utóbbiak megalapozottságának. A tudományt az utóbbiak vitték előre, a GPS sem találgatásból született. Téridő meg ugyanúgy nincs, ahogy tűzvíz meg cukorcitrom sem, legföljebb a megnyilatkozó tudatlansága/manipulációja mossa össze a két fogalmat, amelyet más tudományos elméletek (pl. húrelmélet) ráadásul cáfolnak.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
33. Szefmester katt7...
2017.06.06. 12:02
Te olyan vagy a tudományos teóriákkal mint az egyszeri székely a Zsiráffal..

"Ilyen állat márpedig nincs!"

A sötét anyaggal az a baj hogy nehéz detektálni, de ha elkezdesz számolni akkor szükséges belekalkulálni az ottlétét különben a közelébe sem jutnak a megoldásnak a profok.

Ha nincs téridő, akkor pl miként lehetséges hogy sikeresen bebizonyították (többször is) hogy már a repülőgépek közlekedési magasságában és sebességével is mérhető eltérést találni két atomóra között amit szinkronizáltak? Vagy hogy miért kell a gps műholdak óráját időről időre szinkronizálni (a számításoknak megfelelően, nem pedig mert dzsunka balra minőségűek) hogy pontos pozíciót tudjanak szolgáltatni?

Hogy lehet az elméleteknek megfelelően kezd el "torzulni" az idő ahogy növekszik a sebesség és távolság a nagy gravitációs tértől?

Attól hogy te nem tudod felfogni (nem csak 3 dimenzióban) ezeket a gyűrődéseket még ott vannak. Jöhetsz mindenféle bölcsességgel hogy idő nincs is, csak mi találtuk ki az egészet, de ha nem lenne akkor soooook sok fizikai/kémiai/biológiai tény hamis lenne.

Zárásképpen pedig: gyümölcszöldség.... bocs.. paradicsom..
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
32. Asagrim Szefm...
2017.06.06. 12:26
Engem kellőképpen meggyőzött egy doksi, hogy Idő márpedig nincs, az események egymásutániságát megteremtő jelenség egy illúzió, mert túlzottan függ a szemlélő és szemlélt dolog közti viszonyoktól.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
31. Szefmester Asagr...
2017.06.06. 13:16
Ez amit mondasz egy filozófiai felfogás. Nincs múlt nincs jövő, csak a pillanatban élünk.. Én személy szerint inkább azt mondanám hogy nincs jelen csak múlt és jövő, mert mire felfogjuk a "jelent" addigra már múlttá válik. Az ember a múltja összessége, és ez az összesség extrapolálódik ki a jövőre.
Tudom ez nagyon filozófiai, és nem fizikai, de na. Nekem a pohár félig van folyadékkal, és félig levegővel.

Ha nincs idő, vagy nem lenne idő, akkor sok jelenséget képtelen lenne a tudomány megvizsgálni értelmezni. Lásd sebesség, gyorsulás, öregedés, várakozás. Schrödinger macskája pedig pláne bizonytalan helyzetbe kerülne ha nincs idő. Hiszen akkor a véletlenszerűen VALAMIKOR eltörő méreg nem törne el, vagy mégis?

A térnek és időnek -ismereteim szerint- együtt kell állniuk elválaszthatatlanul. Rengeteg hétköznap is használt eszköz és jelenség van ami arra épült hogy van téridő. Vannak elméletek amik messze nem bizonyítottak, maximum számolással. De a Newtoni fizikát el kell felejteni egy lépték után, olyankor jönnek a szimulációk, megfigyelések, szimulációk pontosítása és ismét ezek. Ha valaki előállna az egyesített elmélettel akkor jönne pár érdekes találmány. Szerintem.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
30. spdrfx katt7...
2017.06.06. 14:15
Igen, tudom, hogy durva szavakat használtam, de ezen szavak "durvasága" kb. egyenesen arányos az általad leírt ostobaságokkal. NEm tudtam finomabban fogalmazni.

A GPS műholdak időszinkronizációja az Eistein egyenleteken alapul, (a műholdakon az óra késik, mert
1) hozzánk képest gyorsan mozognak
2)ahol mozognak, ott már nem ugyanakkora a gravitáció, mint a földön) ez is elmélet volt, ugyanezt az elméletet használják a LIGO méréseinél is többek között.
Eistein elmélete nélkül nem lenne GPS, legalábbis ami nem téved naponta sok-sok métert, olyan biztosan nem.

A húrelmélet is egy elmélet, (leírom, hogy elmélet, bár a nevében is benne van, de lehet, hogy számodra nem világos) te nem hiszel az elméletekben.
Látszólag ellentmondásban van a négy dimenziós téridővel, de írok egy nagyon egyszerű példát, hátha megérted.
Itt az alapprobléma az, hogy kis méretekben (Planck hosszúság tartományában) teljesen mást tapasztalunk, mint nagyban, a makroszkopikus világban. Kicsiben konzisztensen lehet magyarázni több (D>5)dimenzióval az anyag működését, viszont mi azt tapasztaljuk, hogy 3+1 dimenzió van. Valahol, a méret növelésével valami megváltozik.
A példára visszatérve:

Egy vízmolekula még nem oldószer, nem tud pl. egy cukormolekulát feloldani. Két vízmolekula? Még az sem. 10^10 vzmolekula? Az már igen. Tehát a 2 molekula és a 10^10 molekula együttes viselkedése közt külömbség van, valahol megváltoznak a tulajdonságok.

Itt is valami hasonló a helyzet.

** Plank hossz tartományban nyilván nem tudunk vizsgálni semmit, a húrelmélet mond valamit erről, de kísérletekkel ezt valószínűleg nem tudják soha alátámasztani, túl sok energia kell hozzá.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
29. dzsuz87 spdrf...
2017.06.06. 15:01
Szerintem hagyjad.

Ha választanom kellene, hogy egy konnektorba kell vizelnem, vagy értelmet tuszkolnom kedves bekatt777-ant kolléga agyába, hezitálás nélkül az előbbit választanám. Talán még jól is esne.

Sajnos Egely könyveit most is árulják, és hiába teszik a szórakoztató irodalomhoz, egyesek mégis komolyan veszik.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
28. Asagrim Szefm...
2017.06.06. 15:41
Háát, nem igazán filozófia:

https://www.youtube.com/watch?v=mPXnUxhrTO4 (ez nem az, amit én néztem azt nem találtam online nézhető formában)
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
27. fofoka
2017.06.06. 19:45
Annak azért örülök, hogy egy 3 milliárd fényévnyire levő fekete lyuk tömegét egytized naptömeg pontossággal megmondják. Én meg a seggem verem a földhöz, ha a számításom 10%-os különbséggel hozza a teszteredményt. Igaz, nem fekete lyukakkal foglalkozom. :-)
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
26. attihadnag...
2017.06.07. 17:05
Csak azt nem értem, hogy az emberek itt miért ilyen barátságtalanok egymással. Van rá okotok, hogy utálkozva, esetleg a másikat megszegyenitve beszéljetek egymással? Szerintem ez elég elszomoritó...
Biztos mindenki nagyon okos és ettől joga van tudatlan bunkónak nevezni a másikat...Ti dolgotok, de szerintem itt jó páran szégyelhetik magukat.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
25. attihadnag... dzsuz...
2017.06.07. 17:10

Biztos kijavitassz majd, de ha nem tévedek akkor a maximális terjedési sebesség = fénysebesség. Megközelitőleg 300.000 km/sec. Nem lehet 666.000 km / sec
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
24. dzsuz87 attih...
2017.06.07. 17:17
Jól mondod.
Le is írtam egy sorral lejjebb, hogy nem a két megfigyelési pont között terjedt az információ.

Képzeld el, hogy egy villám becsap két, egymástól 2 km-re levő ember közé pont félúton. Mindketten egyidejűleg látják a felvillanást, és azonos időpontban hallják a csattanást. Akkor a kettejük között teleportált az információ?
Természetesen nem, mivel nem kettejük között történt az információ átadása. Hanem csak mindketten észlelték ugyanazt az eseményt.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
23. Renhoek attih...
2017.06.07. 18:29
Szerintem tökjó, hogy számolgattál meg gondolkoztál... és elfogadod a magyarázatot...

Csak sokak már belefáradtak, hogy minden topik alatt az orbitális hülyeségeket kell cáfolgatni... olyan személyektől akik nincsenek tisztában pl a hipotézis vagy tudományos elmélet jelentésével (pedig csak egy Wikipedia keresés) + általában mindig okosabbnak képzelve magukat a 20-30 éve ezzel foglalkozó kutatóknál, lehülyézve őket. Gyakran konteohívő, chemtrail, biotápkiegfüggő, "nemhiszek a dínókban és a holdraszállásban" jellegű agymenésekkel tarkítva.

Szóval ne vedd magadra
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
22. Asagrim Renho...
2017.06.07. 18:42
Khm, a chemtrail beigazolódott (bár hasonlóan lackluster a hivatalos rendeltetése, mint az area51-é), a többi még mindig konteó.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
21. Renhoek Asagr...
2017.06.07. 20:36
No, ejszen erről még nem is hallottam

Magyar kemtrél vagy usák?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
20. attihadnag... dzsuz...
2017.06.07. 21:58
Teljesen értem amit irsz, teljesen logikus és érthető. De ott arról beszélünk hogy a "jel" forrása a két ember között volt, és viszonylag kis távolságról van szó közöttük. Az adott esetben a "jel" forrása 3 milliárd fényévre van, ami azt jelenti, hogy a két mérési ponttól nagyságrendileg (már amekorra számokról beszélünk a két város egymástól viszonyitott távolságáhot képest) "ugyan olyan" messze volt. Tehát feltételezhetjük a nagy távolság ismeretében, hogy hogy az adott jel a távolrül érkezve előbb egyik majd másik ponton haladt át. És ha úgy viszonyitjuk a számitást, hogy a jel egyik ponttúl a másikig alad, akkor sem tévedünk sokat. Természtesen a "jel" forrásának távolságát figyelembe véve. Valamint ha az adott elektromágneses hullám a maximális, vagyis fénysebességgel haladt is, akkor is 3 milliárd éve történt az esemény, ami most ért el minket. Tényleg, teljesen jó szándékkal irom ezeket és nem akarok semmit bizonyitani vagy cáfolni és legfőképp senkit megbántani vagy ostobának titulálni....csak azt akartam érzékeltetni, hogy ezek a vizsgált dolgok mennyire régen történtek és mi emberek mennyire aprók is vagyunk ebben az egész kozmikus történetben. Lehet, hogy az adott galaxis is már rég eltünt, csak mi még nem tudunk róla Mindannyian a múltba élünk, ha ilyen szemmel akarjuk nézni ezt a hatalmas világot és bármennyire is okos az emberiség, még sajnos nagyon keveset tudunk a kozmoszról. Sajnos én biztos nem fogom megérni a Star Trek-es időket, pedig jó lenne Na szép napot mindenkinek.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
19. attihadnag... Renho...
2017.06.07. 22:01
Köszi! És eszem ágában sincs magamra venni Csak én általában kicsit szelidebben közelitem meg a dolgokat Szép napot!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
18. ChoSimba attih...
2017.06.07. 22:09
Vegyük a két szélsőséges esetet.

1. a jel forrása mindkét mérőhelytől ugyanolyan messze van.
Ez esetben mindkét mérőhely ugyanakkor észlelné a jelet, hiába van köztük 3000km távolság.
Ez mondjuk ekvivalens azzal, amikor félhold van. A Nap fénye ugyanannyi idő alatt ér el a Holdig, mint a Földig, hiába van a Hold másfél fénymásodpercnyire a Földtől.

2. a jel forrása és a két mérőhely egy egyenes mentén van, tehát az egyik mérőhelyhez távolabb, mint a másikhoz.
Gyk: jelforrás---mérőhely1---mérőhely2
Ez esetben (ha a hullám fénysebességgel terjed) a két mérés között 10 ezredmásodpercnyi eltérés van.
Józan ésszel belátható, hogy a mérések lehetséges időbeli eltérése minden egyéb elhelyezkedési esetben is ez a 0 és 10 ezredmásodperc között kell hogy legyen. És tényleg, mert 3 ezredmásodpercet mértek !
És ez az idő már támpontot is ad, hogy merre is kell keresni a forrást.
A pontos meghatározáshoz persze szükséges a mérés pontot ismerete, hogy milyen irányban hullámzott tér.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
17. attihadnag... ChoSi...
2017.06.07. 22:20
Köszi a profi választ! Értem, hogy mire gondoltok, valóban tévedtem a számitgatásaimban, pláne a tizedes jellel egy nagyot
De a 3 milliárd akkor is 3 milliárd Szóval jó régen volt. Most meg már jó késő van és holnap meg meló, szóval Jó éjt!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
16. ChoSimba attih...
2017.06.07. 22:27
Most akkor rugózzunk a 3 milliárdon ?
Akkor halkan ideírom, hogy valójában az esemény nem volt ilyen messze, csak az elmúlt 3mrd évben kitágult köztünk a tér.
Hogy mennyivel, azt most fejből nem vágom pontosan, de olyan 2,2-2,6 mrd fényévre saccolnám.
Már ha számít ez a pár millió extra fényév
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
15. attihadnag... ChoSi...
2017.06.08. 07:10
Szuper! Köszi
Azt hiszem az én kis hangya---nyi életemnek az fél milliárd év nem annyira számit
Az ha jól saccolod és én bizom benned, kb. a föld eddigi életének (ha jól emlékszem 4,5 milliárd év) a derekán volt, valahol az élet kezdetének korában, amikor talán az első baktériumok megjelentek a föld légkörében. De lehet, hogy akkor már az első eukarióták, papucsállatkák is itt voltak, vagy valami ilyesmi Szóval nem, nekem ez a fél milliárd annyit nem dob a latba
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
14. ChoSimba attih...
2017.06.08. 07:26
A saccolás eléggé hasraütésszerű volt, nem egyszerű történet
Igazából csak viszonyítottam abból, hogy egy most 13mrd fényévnyire lévőnek látott esemény csak 4mrd fényévre volt, amikor az a fény elindult onnan felénk. Most meg valójában 28mrd-ra van.
A fény meg ugye 13mrd-nyit utazott. Érdekes
De mivel nem lineáris a sztori, ezért egy 3mrd-os eseménynél azért nem lesz ilyen eltérés. Ezt saccoltam meg per has
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
13. ChoSimba ChoSi...
2017.06.08. 08:12
Illetve még annyit, hogy ez is csak egy bő saccolás, mert ma senkinek halvány fogalma sincs, hogy az elmúlt 13 mrd évben mikor mennyi volt a hubble állandó.
Csak a mostani értékéről van fogalmunk.
Szóval lehet akár vaniliáspudding is...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
12. Asagrim ChoSi...
2017.06.08. 10:45
Szerintem a vöröseltolódás mértékéből lehet az állandó mértékére következtetni.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
11. ChoSimba Asagr...
2017.06.08. 11:25
Na de nem állandó, az már biztos
Legalábbis a mi térrészünkben más értéke van, mint tőlünk távolabb, olyan 10%-nyi eltéréssel. Ha még az időben is jelentősen változik/ott, akkor megette az egészet a fene. Márpedig csak az utolsó 5mrd évben gyorsul a tágulás, előtte lassult.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
10. Asagrim Renho...
2017.06.08. 11:28
Biztos nem a magyar, vagy brit, vagy USA. Valami random youtube videóban akadtam rá, aminek nem is maga a chemtrail volt a konkrét témája, viszont minden állításhoz forrást adott meg (ami így google kereséssel igazolható).
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
9. Asagrim ChoSi...
2017.06.08. 11:36
Jogos, ha változik akkor nem állandó.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
8. ChoSimba Asagr...
2017.06.08. 11:39
Vajon ez az egyetlen állandó, ami változik ?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
7. takos81 Asagr...
2017.06.08. 17:52
Azért a chemtrailt ne kezeljük már tényként, mert ledobom a hajam. Eleve azért ne, mert ez nem egy egzakt módon definiált fogalom, tehát mindenki azt ért alatta, amit szeretne. A legtöbb embernek valamilyen ködös háttérhatalmi összeesküvés jut ilyenkor eszébe, tehát ha azt írod, hogy a chemtrail létezik, akkor nagyjából annyit mondasz az embereknek, hogy igen, a háttérhatalom meg akar titeket ölni. A chemtrail alatt legtöbben a repülőgépek útján, emberekre mérgező, szándékosan a légkörbe juttatott vegyi anyagokat értik. Na ez eleve egy hülyeség, ezerféleképp volt már cáfolva, de józan paraszti ésszel is belátható, hogy kb. esélytelen a permetet ilyen módon pontosan oda juttatni, ahova szánták. Kár is szót vesztegetni erre, hülyeség, nem igaz. Ha viszont arra gondolsz, hogy felhőkbe szilárd szemcséket juttatnak azzal a céllal, hogy a felhő a tervezett helyen adja le a csapadékot, arra azt mondom, hogy igen, ilyen van. Pekingben az olimpia ideje alatt így próbálták meg elérni, hogy ne az olimpia helyszínén essen az eső, hanem odébb. Bár ha jól emlékszem, azt rakétákkal érték el, nem repülőgépekkel. Szóval te mit értesz chemtrail alatt pontosan?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
6. takos81 Szefm...
2017.06.08. 17:55
Én azt szoktam az ilyen kétkedőknek mondani, hogy felejtsék el az idő fogalmát egy pillanatra, mert azt valóban az ember alkotta meg egy létező jelenség leírására. És ez a létező jelenség nem más, mint az állapotváltozás. A világ nem egy kimerevített kép, hanem különböző állapotok gyors egymásutánisága. Ha ezt valaki nem látja be, és ezen keresztül azt, hogy az idő létezik, azzal nem érdemes vitatkozni.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
5. takos81 takos...
2017.06.08. 18:04
Repülőgép alatt természetesen az utasszállítókat értem, mielőtt még valaki felhozná a permetezőgépeket.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
4. Asagrim takos...
2017.06.08. 18:42
Nem kell ennyire túllihegni. Area 51 is létezik, és annyira nincs köszönőviszonyban a valós rendeltetése (repülőgépek tesztje) a konteóssal (idegen lények és járműveik boncolgatása), hogy a konteós továbbra is azt mondja, hogy ez a hivatalos bejelentés csak kifogás, és továbbra is hisz a saját baromságában. Chemtrail ugyanez, és nem fogok belemenni, mert hidegen hagy. Egy fél mondat erejéig említettek valamit, hogy titokban szándékosan szórogattak nagy repülőgépekkel valamit az éterbe, de már elfelejtettem mi célból, bizonyára azért, mert nem volt nagy szám a konteóhoz képest, ennyi. Az sokkal jobban megmaradt, hogy az MK-ULTRA, a Project Paperclip, a big brother (NSA tömeges kémkedés) mind beigazolódtak mert közelebb állnak a konteós felvetésekhez.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
3. Resike Asagr...
2017.06.11. 01:46
Semmit nem permeteztek, egyedül amikor a 90-es években a repülőgépek kerozinra váltottak az azt megelőző dízel alapú üzemanyagokról, az abban lévő aluminum tartalom a 3-4x-re nőtt, a sok konteós meg azt hiszi hogy ezzel az emberek mérgezése volt a cél a biztonság/teljesítmény növelése és a előállítás árcsökketnése helyett:
https://en.wikipedia.org/wiki/JP-8

És mivel a váltást legelőször a legfinanszírozottabb részlegek kezdték meg (amerikai hadsereg) innen már csak ez szikra kellett hogy akkor "biztos a kormány permetez minket mert az a repülő más csíkot húz", és ami Amerikában a 80-90-es években divat volt az 20 éves fáziskéséssel csak eljutott Európába is mint minden más.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
2. Resike Resik...
2017.06.11. 17:39
Viszont azokkal a konteósokkal akik a Holdra szállásban nem hisznek, van 5 retroreflektor is elhelyezve a Hold felületén (3 amcsi és 2 orosz), amit ha megfelelő lézerrel küldesz meg a lézer visszapattan amit otthon is megcsinálhatsz a hátsókertben egy rozoga parabolaantennával. Hogyha ez nem bizonyítja hogy ember által alkotott tárgy van precízen elhelyezve a Hold felületén akkor semmi.

A másik a dinoszauroszok gondolom azok akik ebben nem hisznek valamint a karbon kor meghatározásban akkor a kvac lebomlásában sem szóval akárhányszor ránéznek egy órára az az által mutatott értékeket sem veszik be.

A harmadikba már bele sem megyek a lapos föld elméletbe, mert az már a fényevő gyíkok témakört súrolná, vagy az ufófotókat amiből valahogy egy darab sem készült ami óta minden kamera HD lett.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
1. fofoka Resik...
2017.06.18. 10:29
Resike, valamit nagyon félreértettél. A repülőgépek (gázturbinás), mindig is kerozin alapú tüzelőanyaggal mentek. A "dízel alapú üzemanyagokat" pedig -meglepő módon- dízelmotorokban (nem repülőgép) használták. Szóval a chemtrailhez (akármi is legyen az égéstermékben) ennek semmi köze. Semmi.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!