iPon Cikkek

Logikátlan logikánk

Dátum | 2016. 11. 09.
Szerző | Jools
Csoport | EGYÉB

Az 1960-as években Peter Wason brit pszichológus forradalmi jelentőségű kísérlettel állt elő. Az általa kidolgozott rejtvényt, a Wason-féle négykártya-problémát (Wason-teszt, Wason szelekciós feladat) sokan máig a döntések pszichológiájával kapcsolatos legfontosabb kísérleti paradigmaként tartják számon. Wason érdekes, gyakran kissé bogarasnak tűnő figurája volt a korabeli pszichológiának. Megközelítésének újdonságát az adta, hogy megfejtendő rejtvényként tekintett a döntési mechanizmusra, és azt egyszerre próbálta kritikusan és játékosan, de ami a legfontosabb, friss szemmel vizsgálni. Kollégáinak például állítólag azt monda, hogy majd csak azt követően ismerkedik meg a területtel kapcsolatos korábbi kutatásokkal, hogy végzett saját kísérleteivel, mert így a régebbi eredmények nem befolyásolhatják saját hozzáállását. Azt is vallotta, hogy a kutatóknak sosem lenne szabad jól meghatározott célokkal belefogni egy-egy kísérletbe. „Kísérleteinek célja többnyire nem egy hipotézis vagy elmélet tesztelése volt, hanem a gondolkodás természetének felderítése” – írták róla volt tanítványai. „Meglepő jelenségeket akart feltárni, meg akarta mutatni, hogy a gondolkodás nem az, aminek a pszichológusok tartják.” A Wason által kidolgozott teszt ennek a szokatlan megközelítésnek az eredménye. A kísérlet legelterjedtebb változatában az alany elé négy kártyát helyeznek le, amelyek mindegyike egy egyjegyű számot tartalmaz az egyik, és egy színt a másik oldalán. Az első és a második kártyán például egy 5-ös és egy 8-as van, a harmadik kék, a negyedik pedig zöld. (Wason szeretett menet közben csevegni alanyaival, de azt valószínűleg nem osztotta meg velük, amit 1968-as tanulmányában leírt, hogy a megoldandó logikai rejtvény „megtévesztően könnyű”.)
Van tehát egy 5-ös, egy 8-as, egy kék és egy zöld kártyánk, valamint egy állításunk: ha egy kártya egyik oldalán páros szám szerepel, akkor a másik oldalának kéknek kell lennie. A feladat a következő: mely kártyá(ka)t kell feltétlenül megfordítanunk ahhoz, hogy igazolni tudjuk az állítás helyességét? A mellékelt angol nyelvű interaktív videóban mindenki magát is letesztelheti a rejtvénnyel. (A helyes válasz és a magyar nyelvű indoklás az oldal alján olvasható.) Aki elsőre rossz választ jelölt be, ne keseredjen el: Wason alanyainak több mint 90 százaléka ugyanígy tett. A hibák ráadásul rendszerszerűnek bizonyultak, és egy bizonyos logika szerint ismétlődtek. „Nagyon boldogtalan vagyok első döntésemmel, de ha újra kellene kezdenem, megint ugyanazokat a kártyákat választanám” – mondta Wason egyik kísérleti alanya. A szakértő a kísérlet eredményeit kiértékelő, 1968-as tanulmányában nagyon aggasztónak nevezte ezt az érvelést, amellyel többször is találkozott a résztvevőkkel beszélgetve. A pszichológusok egészen Wason tesztjéig úgy gondolták, hogy az ember természetéből adódóan logikus, és ennek megfelelően hozza meg döntéseit is. Wason alanyainak többsége viszont nemhogy nem döntött a logika szabályainak megfelelően, de később is ragaszkodott hibájához. A szakértő ezért azon kezdett tűnődni, hogy vajon a szabály logikai struktúrája teszi nehézzé a rejtvényt, vagy a feladat megfogalmazása okozza a nehézségeket.
1982-ben a Floridai Egyetem két pszichológusa, Richard Griggs és James Cox ez utóbbi vélemény mellett tette le a voksát. Átalakították Wason tesztjét, és azt kérték alanyaiktól, hogy képzeljék magukat rendőröknek, akiknek az a feladatuk, hogy fiatalkorú alkoholfogyasztókat azonosítsanak egy kocsmában. Az absztrakt, számokra és színekre vonatkozó szabály helyét tehát egy társadalmi előírás vette át: ha egy személy sörözik, akkor legalább 21 évesnek kell lennie. (Az Egyesült Államokban legálisan csak 21 éves kor fölött vásárolhatnak és fogyaszthatnak alkoholt a fiatalok.) A kártyákon tehát ebben az esetben italok és életkorok szerepeltek. Az átfogalmazott kísérlet során a résztvevők 75 százaléka jól oldotta meg a rejtvényt, feltárva a kontextus fontosságát a hasonló feladatoknál. A rejtvény körítése, vagyis hogy a feladat hogyan van megfogalmazva, meghatározza annak nehézségét, mondták a szakértők. Annak ellenére, hogy mindkét teszt során ugyanaz volt az alapfeladat, vagyis egy ha A, akkor B típusú állítás helyességét kellett ellenőrizni, absztrakt megfogalmazás esetén a többség kudarcot vallott, míg amikor az hétköznapi köntösbe volt csomagolva, sikerrel vette az akadályt. Megoldás: A helyes válasz a 8-as és a zöld kártya. A teszt alapszabálya egy ha A, akkor B típusú állítás (a klasszikus logikában ezt nevezik kondicionálásnak), amelyben az előtag igazsága maga után vonja az utótag igazságát. Csak azok a kártyák sértenék meg tehát a szabályt, amelyek egyik oldalán páros szám van, másik oldaluk pedig zöld. Így az 5-ös és a kék kártyát nem kell ellenőriznünk, hiszen róluk semmit sem állít a szabály, így igazolni sem képesek azt. A 8-as kártyát meg kell fordítanunk, hiszen ha annak másik fele zöld, az állítás hamisnak bizonyul. Ugyanez a helyzet a zöld kártyával: ha azon páratlan szám van, a kártyára nem vonatkozik a szabály, ha viszont páros, akkor megsérti azt.
De miért számítanak a feladatot leíró szavak, ha a logikai struktúra nem változik meg? Daniel Kahneman Nobel-díjas pszichológus 2011-ben megjelent könyvében ismertet ezzel kapcsolatban egy elméletet, amelyet már Wason is pedzegetett, és mások is megfogalmaztak. Az elme Kahneman könyvében felvázolt kettős modelljének lényege, hogy a feladat megfogalmazása során használt szavak jellegüktől függően eltérő kognitív rendszereket indíthatnak be. A régi, evolúciósan előbb kifejlődött, intuitív rendszer (1. rendszer) gyorsabban, az új (2. rendszer) pedig lassabban működik. Amikor a Wason-teszttel szembesülünk, ez a két rendszer küzd meg egymással azért, hogy melyik szállítsa a választ. Aki a feladat megoldása során korábban hibázott, nyugodtan ráfoghatja az 1. rendszerre, amely előszeretettel rövidíti le a mentális folyamatokat egyszerűsítő torzítások révén. Ilyen torzítás például, hogy hajlamosak vagyunk a megoldás során azokat a tárgyakat kiválasztani, amelyek említésre kerültek a szabályban. A leggyakoribb hiba tehát ebben a konkrét esetben éppen ezért a 8-as és a kék kártya felfordítása lesz, mivel a szabályban páros számokról és kék színről van szó. Holott a kék kártya megfordítása logikailag fölösleges lépés, hiszen az sem nem sértené meg a szabályt, ha páratlan szám lenne a hátulján. De ha ez a lépés irracionális, akkor miért hajtjuk végre mégis? Egy vonatkozó tanulmány szerint azért, mert az 1. rendszer alkalmazása gyors és jó érzéssel tölt el minket. Az absztrakt érvelés, vagyis a 2. rendszer használata ezzel szemben nehézkes és lassú. Ezért ahol csak lehetséges, a 2. rendszer engedi az 1. rendszert működni. Ez a hétköznapi nyelvre átfogalmazott, kocsmai szituációt ábrázoló tesztváltozatnál be is válik, hiszen az 1. rendszer eleve tisztában van az alkoholfogyasztási korhatárral és az ezt előíró törvényekkel. Az alany tehát ebben az esetben már a feladat elhangzása előtt ismeri annak alapszabályát, így könnyen megoldja a rejtvényt. Amikor viszont helyben ismerkedik a szabállyal, a régi rendszer kudarcot vall.
A kettős döntéshozatali rendszer létezését a Wason-teszt eredményeinek mélyebb elemzése is alátámasztja. Az eredeti tesztkérdésre az első körben helyesen válaszolók általában jobb tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, mint a hibázók. A kutatások azt is megerősítik, hogy a 2. rendszer használata (és vele a helyes válaszok aránya) fiatal alanyok esetében erősen függ a gyermek korától és intelligenciájától. És ahogy ebből kiindulva várható, a 2. rendszer teljesítménye idős korban erősebben romlik, mint az elsőé. Mindezen eredmények tehát szépen összecsengenek a döntéshozatal kettős rendszerének teóriájával, vagyis hogy van egy régi, autonóm módon, gyakorlatilag felügyelet nélkül működő alrendszer, amelyre idővel ráépül egy lassabban üzemelő, általános, tanult, logikus döntési mechanizmus. Az elmélet helyességéről ugyanakkor messze nincs mindenki meggyőződve. Az evolúciós pszichológusok többsége szerint valószínűtlen, hogy két ennyire tisztán különválasztható döntési rendszer működne agyunkban. Számukra hihetőbbnek tűnik, hogy a feladat kétféle megfogalmazása azért hoz nagyon eltérő eredményeket, mert az ember evolúciója során kialakult egy szociokognitív tér is, amelybe a sörivásos változat beleesik, a számos-színes viszont nem.
Az említett szociokognitív tér szabályrendszerekre épül, és benne a túlélés a szabályok betartásával biztosítható a leghatékonyabban. A kiskorúság és az alkoholfogyasztás felbukkanása a teszt során aktiválja azt a képességünket, amely révén meg tudjuk állapítani, ha valaki megszegi a társadalmi szerződést. Leda Cosmides, a tudományterület radikálisan darwini szemléletű kutatója 1989-ben ezt a szerinte genetikailag kódolt képességet csalásdetektornak nevezte el, és kollégáival azóta is előszeretettel alkalmazzák a Wason-tesztet az emberi viselkedés társas természetének vizsgálatára. Tavaly megjelent tanulmányukban például azt mutatták meg a kísérlet egy verziójával, hogy a szülők kevésbé gondoskodók, ha nem rokon gyermekekre felügyelnek. Ha a gondjaikra bízott gyermek nem rokonuk, az anyák és az apák sokkal inkább hajlamosak figyelmen kívül hagyni a biztonsági előírásokat, mint hogyha saját csemetéjük vagy közeli rokonuk a kiskorú, állítják Cosmides csapatának tagjai. A két tábor sorra termeli a saját igazát alátámasztó eredményeket, döntő bizonyítékot azonban egyelőre egyik oldalnak sem sikerült felmutatnia. Az tehát továbbra is rejtély, hogy valójában mit jelentenek a Wason-teszt különböző verzióinak eltérő eredményei. Ami a kísérlet névadóját illeti, ő nyugdíjba vonulása után úgy döntött, hogy nem foglal állást a munkáját körülvevő vitákban. Helyette inkább sakkozni kezdett és a nemzetközi mesteri címig vitte. Annak azonban 2003-ban bekövetkezett haláláig nagyon örült, hogy egyszerű kísérletével mennyi új ötlet születéséhez járult hozzá.
Új hozzászólás írásához előbb jelentkezz be!

Eddigi hozzászólások

24. cheatergs
2016.11.09. 09:42
Én bekerültem a 10%-ba, ui a kérdést se tudtam felfogni, ergo nem tudtam hozzálátni sem, így nem buktam bele.

Mit kell csinálni?
Miért van megadva két szám és két szín, ha az egyik szín a kérdés, amihez párosítva van az egyik szám?
Az "its opposite" vmiféle átverős szójáték, azaz nem a páros szám hátoldalára vonatkozik, hanem a páros szám ellenkezőjére, azaz a páratlanéra?
Az a konzekvenciája a kísérletnek, h bukás után is erőltetjük az addigi döntésünket? Ez fals, ui. sokszor bejön (pl. addig feszegetünk egy beszorult zárat, míg a sokadik próbálkozásra csak kinyílik; de ide sorolható vmilyen eszmének a széllel szembeni nyomatása, ami végül elterjed).

Ennél beszédesebb teszt, amikor egy ajtót kellett volna kinyitni ffiaknak-nőknek egyaránt, de mindkét nem csak sokadik lenyomásra jutott el odáig, h a kilincs nem a hagyományos módon nyílik , és megpróbálkozzon felfelé irányba is (úgy emlékszem a nők hamarabb váltottak).
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
23. LGx
2016.11.09. 13:19
0 lépés...
sehol sem írja, hogy azt feltételezzük, hogy az állítás hamis lenne
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
22. Bihus cheat...
2016.11.09. 15:35
Az "opposite face" az a kártya másik oldalára vonatkozik, nem a számra.

De ott van leírva magyarul: ha egy kártya egyik oldalán páros szám szerepel, akkor a másik oldalának kéknek kell lennie. Ennyi.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
21. ianbrenner
2016.11.09. 16:19
Tényleg meglepő, hogy az életkor/italok kártyákkal mennyire magától értetődő a helyes válasz, és mennyire nem az az első esetben...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
20. Terror ianbr...
2016.11.09. 17:45
Totálisan magától értetődő az első esetben is, negyedikes szövegértési feladatokban ennél bonyolultabbak vannak...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
19. eclips21 LGx
2016.11.09. 18:02
Neked van igazad hülyeség a magyarázat!! A magyarázat alapján a kéket is meg kéne fordítani. Ha igazolni akarok valamit akkor én a kéket is megfordítanám, mert nem tudom hogy igaz vagy hamis de lehet én vagyok logikátlan. Az üdítősnél viszont leszarom hogy az üdítőt ki issza nem kell igazolnia hogy ihat üdítőt.

Nekem te magyaráztad meg egy mondattal
(még azt is elhiszem hogy csak azt hiszi a kitalálója hogy az a helyes válasz , miért ne lehetne hamis az állítás?)
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
18. Terror eclip...
2016.11.09. 18:04
Nem, nem kéne megfordítani. A kék alatt akármilyen szám lehet, nincs a feltételek között, hogy párosnak kell lennie.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
17. Marci.32 eclip...
2016.11.09. 18:37
Senki sem állította, hogy páratlan szám hátoldala nem lehet kék.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
16. Nissifer
2016.11.09. 21:08
Egyértelmű a helyes válasz. Nem értem mi ebben "kihívás". A konklúzió nem a cikk végi, idióta csűrés-csavarás, hanem az, hogy a brittek több mint 90%-a szellemi fogyatékos. https://www.youtube.com/watch?v=VCozLJbAPMQ
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
15. Zedas
2016.11.10. 07:26
A videóban "even" szó szerepel, ami páratlant jelent. Mondjuk mindegy
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
14. Zedas Zedas
2016.11.10. 07:47
Hülyeséget írtam, elnézést.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
13. koti02
2016.11.10. 10:32
Egy szót se értettem az egész feladatból. Játékokban is utálom ha ilyeneket erőltetnek ránk, folyton meg kell szakítani miattuk a lövöldözést!
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
12. Trolltaxi
2016.11.10. 11:21
Magyarul - ahogy itt idéztétek - félrevezető a feladat megfogalmazása.

"Van tehát egy 5-ös, egy 8-as, egy kék és egy zöld kártyánk, valamint egy állításunk: ha egy kártya egyik oldalán páros szám szerepel, akkor a másik oldalának kéknek kell lennie." Mi az állítás? Hogy ha az egyik oldalon páros szám van, akkor kéknek _kell_ lennie. Tehát azt állítom, hogy annak kell lennie, ami nem jelnti azt, hogy valóban az is. Ezt le kell ellenőrizni, kvázi nulladik lépésként.

Attól még hogy épp dolgoznom kell, nem feltétlen igaz, hogy dolgozom. Lám, épp kommentet írok.

Én pl. ezért csapnám fel a 8-ast, ellenőrizendő, hogy valóban kék-e ...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
11. Terror Troll...
2016.11.10. 17:14
Magyarul ebben semmi félrevezetés nincs, a 8-ast fel is *kell* fordítani, hogy igazold az állitást, ugyanis az a feladat, hogy igazold az állítást, teljesen világosan le van írva a videó alatti bekezdésben.

Szerintem ebben a feladatban az a legbonyolultabb, hogy az emberek többsége képtelen egy bekezdést elejétől végéig elolvasni, de sok cikk alatt a kommentekből kiderül, hogy sokaknak már a cím is túl hosszú volt.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
10. Trolltaxi Terro...
2016.11.11. 09:10
Jogos, belekavarodtam...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
9. Ch00ler
2016.11.11. 10:36
Mokas ez a feladat, de azert sikerult megoldani. Ugy latszik, megsem volt hiabavalo az a fel ev, amit szoveges feladatokkal toltottunk a suliban

Erdekes ez az elkepzeles a ketfele gondolkodasrol. Ha a gyakorlati oldalat nezem, akkor tenyleg jol leirja a dolgokat. Hogy ez biologiailag, fizikailag hogy nez ki, az mar egy mas kerdes.

Kosz a cikket, nagyon taunlsagos volt.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
8. bfkerek
2016.11.12. 06:29
Az első feladat kapcsán:
Én nem hiszek senkinek,soha. ( sem azt amit állít, sem azt amit kérdez...) az első feladnál én az összeset megfordítanám , hogy biztos kiderüljön melyik hátoldalán mi van -ezt, ha nagyon érdekelne maximum 1000 kártyával csinálnám meg és ha mindre igaz lenne az állítás akkor elhinném.
-mindet meg kell nézni, mert nem hihetünk senkinek, és semmibe..
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
7. Hypon
2016.11.12. 08:12
A megoldás: Trump.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
6. ny
2016.11.12. 11:11
Lárifári meskete. Pusztán arról van szó, hogy a sörös kísérletet sokkal könnyebb fejben tartani, a szükséges adatok (mondjuk három darab: melyikből kell következzen melyik) sokkal gyorsabban és hibamentesebben elérhetők, mint mondjuk megjegyezni hogy kék, meg páros.
Azért mert az ember eleve ismeri az előbbi két lépéses következtetési "láncot", illetve, vizsgálgatta már korábban is.
Míg a kék és a páros fogalmilag is olyan messze állnak egymástól, nehéz az egyikből a másikat előrángatni, mindkettőt fejben tartani.

Ezt kísérletileg is alá tudom támasztani: kedves sakknagymester, aki szerint megtévesztően könnyű egy implikációt negálni, mit kezdene azzal a feladattal ahol azt tudjuk hogy egyik oldal IlIlIII esetén a másik oldal IIlIlII (Kis Elek és Nagyik), és mondjuk a 4 kártya llIIll, IIlIlII, IllIlII, IlIlIII, melyiket kell megfordítani.
((Válasz: csak azt nem kell, amelyikre biztosan teljesül, azaz, tudjuk hogy az egyik oldalán IIlIlII van. Vagyis a IIlIlII kártyát nem kell forgatni. Absztraktan, átlátható feliratokkal még könnyebb is, mint az eredeti feladat, viszont minden kártyára fejben kell tartani hogy azonos-e a fenti kettő valamelyikével, ezt bonyolult "szemre" leellenőrizni, illetve, 2 ellenőrzés után az előzőeket jó eséllyel elfelejti a delikvens. Ha jó irányba indul Wason, akkor könnyen meghatározhatja hogy melyik kártyáról szükséges ez az információ, de, ha előbb akarja a kártyákat beazonosítani, akkor kicsit nehezebb))
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
5. tompika74
2016.11.13. 08:59
Bevallom őszintén, hogy engem becsapott a feladat. Utána elolvastam a megoldást, és tudom, hogy az a helyes. Mégis amikor újra ránézek a feladatra, automatikusan a kéket (mellé természetesen a 8-at) választanám. És ez felbosszantott.
Megpróbáltam rájönni, hogy mi az oka.
Önvizsgálat mód bekapcsol.
Az agyam automatikusan kiegészítette a feladatot, hogy ha a párosak háta kék, akkor a páratlanoké zöld. De miért?! Tudom, hogy ugyanannyi páros és ugyanannyi páratlan szám van. Azaz fele-fele. A feladat képén szerepel két szín: kék és zöld. Fele-fele arány megint. Adja magát a dolog, hogy párosítsam össze a kettőt, vagyis páros-kék, páratlan-zöld. Az még rátesz egy lapáttal, hogy a franciakártyák hátulja is kétszínű szokott lenni, és ott is fele-fele arányban szerepelnek a különböző színek vagy minták.
Azaz az agyam automatikusan szabályt és szabályosságot keres olyan területen is, amelyikről nincs szabály, vagy amiről nem szól a szabály. Sőt, még ki is egészíti
Önvizsgálat mód kikapcsol.
Ezt a rejtvényt megfejtettem. Jöhet a következő.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
4. Resike bfker...
2016.11.13. 10:33
Ez elég hülye érvelés, de a szövegértés meg még rosszabb.
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
2016.11.16. 18:36
Ezzel szerintem nincs is baj. Az ember hajlamos kapkodni.

Az igazán durva az, és a kommentek között itt is látható, hogy vannak, akik hiába látják a megoldást, ragaszkodnak a baromságaikhoz. Ezeknek hiába mondod, hogy de nem úgy van az, a válasz: majd ő azt jobban tudja...
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
2. freyr
2016.11.20. 11:42
Ez nem igazán a logikát teszteli, hanem a hajlandóságot, hogy kibővítjük-e a kapott információt a saját gondolatainkkal új, hamis információt képezve és, hogy átértelmezzük-e a problémát a saját preferenciáinknak és elvárásainknak megfelelően, még ha ezáltal az általunk generált probléma el is tér az eredetitől, illetve mennyire vagyunk hajlamosan ösztönösen rávágni a választ.
Kapcsolódó videó: Should You Trust Your Gut Instinct?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!
1. petXYZW
2016.11.20. 21:16
Na jó, de a sörösnél mi a helyes megoldás?
 
Válasz írásához előbb jelentkezz be!