iPon Hírek

A Synergon válaszol a vádakra

Dátum | 2011. 02. 18.
Szerző | napi.hu
Csoport | IT VILÁG

A Synergon Rendszerintegrátor Kft. 2009. június 17-én közbeszerzési pályázat elnyerését követve kötött szerződést a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság (FTP) Erőgazdálkodási és Információs-riasztási Rendszer (ERIR2) megújítására. A pályázati kiírásban foglalt technikai/technológiai követelményeknek csak a nyertes pályázó (SRI) által bevezetendő, cseh fejlesztésű rendszer felelt meg maradéktalanul. Az ERIR2 tervezett rendszerének magas műszaki színvonalát jellemzi, hogy ezen technológián keresztül érhető el Csehországban a telefonon hívható 112-es riasztási szám. A szerződés megkötését követően az SRI megkezdte a rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztéseket. Tekintettel arra, hogy az új rendszer a jelenleg használtnál lényegesen összetettebb, és a fejlesztés mind a szállítói, mind a megrendelői oldalt komoly szervezési és szakmai feladatok elé állította, a társaság a kötbérkötelezettség tudatában és azt elfogadva kérte a szerződésben szereplő átadási időpont módosítását, amelyről a felek között megállapodás is született.

Az SRI birtokában lévő jegyzőkönyvek tanulsága szerint az FTP sorban vette át a rendszert, az ERIR2 kezelésével kapcsolatos betanítások 2010 októberére lezajlottak. A tesztek során megismert hibákat és a rendszer korábban kifogásolt lefagyásait az SRI kijavította.

Az átvételi jegyzőkönyvek szerint 2010. december 15-ig az összes ismert jelentős hiba kijavításra került, és a rendszer készen állt a végső, éles üzemű tesztelésre. A decemberi átadásokat, beüzemeléseket követve az SRI több alkalommal kezdeményezett tárgyalásokat a teszteléssel valamint a korábban jelzett pótlólagos igényekkel és a térítésmentesen biztosítandó kiegészítő oktatásokkal kapcsolatban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság régi és új képviselőivel, azonban a sorozatos megkeresések eredménytelennek bizonyultak.

A Synergon Rendszerintegrátor Kft. az FTP elállási nyilatkozata ellenére, ismételten kísérletet kíván tenni a parancsnokság képviselőivel történő kapcsolatfelvételre annak érdekében, hogy az immár éles üzemi tesztelésre kész rendszer átadása megkezdődhessen, és lehetőség nyíljon arra, hogy a fővárosi tűzoltók munkáját egy minden szempontból fejlettebb, európai színvonalú rendszer segíthesse.

Az Index.hu internetes oldalon a témával kapcsolatban közzétett írásokban említett feljelentés tartalmáról a Synergon Informatika Nyrt. és leányvállalatai a sajtóban megjelenteken túl nem rendelkeznek információkkal. A projekt műszaki okokból történő késedelmes teljesítése azonban nem vet és nem vethet fel büntetőjogi, csupán polgári jogi következményeket, és - amint azt a társaság több alkalommal is jelezte - a jogos kártérítési és kötbér igényeket maradéktalanul ki fogja elégíteni. A Társaság ugyanakkor, közös érdeknek tekinti, hogy a tesztelésre kész rendszer átvétele megkezdődjön, és mihamarabb szolgálhassa a budapesti tűzoltók munkáját, és hatékony működésével biztosíthassa a rendszerbe eddig befektetett erőfeszítések és források megtérülését.
Új hozzászólás írásához előbb jelentkezz be!