0 0
Termékek /
(ÚJ KÖNYV-) Vallás

Kőrösi Csoma Sándor - Buddha élete és tanításai

A termék 2015.07.03. óta nem elérhető!

A raktárfigyelő használatához kérlek, jelentkezz be!

Leírás

A kötet két részre tagolódik: az el­ső részben W. W. Hunter A za­rán­dok tu­dós című ta­nul­mánya található, mely­ben Csoma éle­tét raj­zol­ja meg, és sok te­kin­tet­ben új ada­tok­kal és szem­pon­tok­kal egé­szí­ti ki ki­vá­ló tu­dó­sunk in­di­ai te­vé­keny­ségé­nek törté­ne­tét. A kö­tet má­sodik része Kőrösi Buddháról írt két ere­de­ti mun­ká­ját, valamint a tibeti nyelvű szent könyv, a Kandzsúr tartalmának - Buddha életének és tanításának - bemutatását foglalja magába. A kötetet teljessé teszi a könyv végén szereplő jegyzék és a szövegben szereplő tibeti, szanszkrit és páli nevek szójegyzéke.

Specifikáció

További információk

Hibajelentéshez kérlek, jelentkezz be!

Hozzászólások

Új hozzászólás